Julkaisut

2020

Lindell, Marina (2020): Deliberative Walks: citizen participation in local-level planning processes. European Political Science.

O’Flynn, Ian; Setälä, Maija (2020): Deliberative disagreement and compromise. Critical Review of International Social and Political Philosophy.

Koskimaa, Vesa; Rapeli, Lauri (2020): Fit to govern? Comparing citizen and policymaker perceptions of deliberative democratic innovations. Policy & Politics.

Koskimaa, Vesa; Raunio, Tapio (2020): Encouraging a longer time horizon: the Committee for the Future in the Finnish Eduskunta. The Journal of Legislative Studies.

 

2019

Christensen, Henrik Serup & von Schoultz, Åsa (2019): Ideology and Deliberation: An Analysis of Public Support for Deliberative Practices in Finland. International Journal of Public Opinion Research 31:1 178–194.

Christensen, Henrik (2019): A Matter of Kind or Degree? Using Typologies in Comparative Research. SAGE Research Methods Cases Part 2.

Christensen, Henrik Himmelroos, Staffan & Setälä Maija (2019): A Matter of Life or Death: A Survey Experiment on the Perceived Legitimacy of Political Decision-making on Euthanasia. Parliamentary Affairs (in press).

Dryzek, John; Bächtiger, André; Chambers, Simone; Cohen, Joshua; Druckman, James; Felicetti, Andrea; Fishkin, James; Farrell, David; Fung, Archon; Gutmann, Amy; Landemore, Hélène; Masbridge, Jane; Marien, Sofie;  Neblo, Michael; Niemeyer, Simon ; Setälä, Maija; Slothuus, Rune; Suiter, Jane; Thompson, Dennis & Warren, Mark (2019): The crisis of democracy and the science of deliberation. Science 363: 6432, 1144-1146.

Grönlund, Kimmo; Himmelroos, Staffan & Stranberg, Kim (2019): Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions? Deliberative democracy and group polarization. International Political Science Review 40:1 41–57.

Grönlund, Kimmo & Herne, Kaisa (2019): Using Experiments to Study Democratic Innovations. Teoksessa Esltub, S. & Escobar, O. (toim.) Handbook of Democratic Innovation and Governance. Edward Elgar.

Hiedanpää, Juha, Mann, Carsten, Hänninen, Harri, Salo, Matti & Orihuela, José Carlos (2019): Forest Ecostructure and Its Change in Finland, Germany and Peru. Teoksessa: Hujala, Teppo, Toppinen, Anne. & Butler BRett (toim.): Services in family forestry. London, Springer.

Hiedanpää, Juha, Hänninen, Harri, & Salo, Matti  (2019): Strategiset kehittämisperiaatemerkinnät biotalouden ja luontoarvojen yhteensovittamisessa Varsinais-Suomen maakuntakaavaprosessissa. Futura, 38(3).

Pekka Jounela, Pekka; Sipilä Tero; Koskela Jouni; Tiilikainen, Raisa: Auttila, Miina; Niemi Marja; Kunnasranta, Mervi (2019): Incidental bycatch mortality and fishing restrictions: impacts on juvenile survival in the endangered Saimaa ringed seal Phoca hispida saimensis. Endangered Species Research 38, 91-99.

Jäske, Maija (2019): Democratic innovations in Finnish local politics: essays on the varieties, causes and consequenses of mechanisms for direct citizen participation. Turun yliopiston julkaisuja.

Jäske, Maija (2019): Participatory innovations and maxi‐publics: The influence of participation possibilities on perceived legitimacy at the local level in Finland. European Journal of Political Research, 58(2).

Jäske, Maija & Ertiö, Titiana (2019): The democratic potential of civic applications. Information Polity 24: 1, 21-39.

Jäske, Maija; Setälä, Maija (2019): A functionalist approach to democratic innovations. Representation (in print).

Jäske, Maija; Setälä, Maija (2019): Referendums and citizens’ initiatives. Teoksessa Elstub, Stephen & Escobar, Oliver. (toim.): Handbook of Democratic Innovation and Governance. Edward Elgar.

Lagerspetz, Eerik (2019): Oikeuksien konflikteista. Teoksessa Aalto-Heinilä, Maija & Kurki, Visa (toim.) Mitä oikeudet ovat? Gaudeamus, Helsinki.

Lahtinen, Hannu, Martikainen, Pekka, Mattila, Mikko, Wass, Hanna & Lauri Rapeli (2019): Do surveys overestimate or underestimate socioeconomic differences in voter turnout? Evidence from administrative registers. Public Opinion Quarterly 83:2.

Lappalainen, Olli (2019): Essays in behavioral economics. Turun yliopiston julkaisuja.

Lappalainen, Olli (2019): Vastavuoroisuus, yhteistyö ja monopolistin hinnoittelupäätökset käyttäytymistaloustieteen näkökulmasta. Kansantaloustieteellinen aikakauskirja 3/19 (115).

Leino, Mikko & Himmelroos, Staffan (2019): How context shapes acceptance of immigrants: the link between affective social distance and locational distance. Ethnic and Racial Studies.

Molinario, Erica; Kruglanski, Arie; Bonaiuto, Flavia; Bonnes, Mirilia; Cicero, Lavinia;  Fornara, Ferdinand; Scopelliti, Massimiliano; Admiraal, Jeroen;  Beringer, Almut;  Dedeurwaerdere, Tom; deGroot, Wouter; Hiedanpää, Juha; Knights, Paul; Knippenberg, Luuk; Ovdenden, Chris; Polajnar Horvat, Katarina; Popa, Florin; Porras-Gomez, Carmen; Smrekar, Ales & Bonaiuto, Marino (2019): Motivations to Act for the Protection of Nature Biodiversity and the Environment: A Matter of “Significance”. Environment and Behavior (online first).

Mäntymaa, Erkki; Tyrväinen, Liisa; Juutinen, Artti & Kurttila, Mikko (2019): Importance of landscape quality for companies operating in nature tourism areas. Land Use Policy (in press).

Nieminen, Sakari & Lauri Rapeli (2019): Fighting misperceptions and doubting journalists’ objectivity: A review of fact checking literature. Political Studies Review, 17:3, 296–309.

Papageorgiou, Achillefs; Mattila, Mikko & Lauri Rapeli (2019): How does health affect party identification? – Evidence from German panel data. Representation 55:2.

Rapeli, Lauri & Kim Strandberg (2019): Did following the election campaign educate or confuse voters? Teoksessa Grönlund, Kimmo & Kim Strandberg (toim.): Voting and public opinion in Finland: The parliamentary election of 2019. Åbo Akademi University, Åbo.

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2019):Connected in Freedom? Reconstructing a Foundational Value in EU and US Foreign Policy Discourses. The Journal of Transatlantic Studies 17:3.

Vogt, Henri (2019): Powerlessness and Unfairness. A Letter to Jan Zielonka. Democratic Theory, 6:1.

Värttö, Mikko & Lauri Rapeli (2019): Viranhaltijoiden suhtautuminen kuntalaisosallistumisen lisäämiseen kuntahallinnossa. Hallinnon Tutkimus, 38:2, 127–141.

Värttö, Mikko (2019). Democratization of organizational change process through deliberation. Leadership & Organization Development Journal, 40:7.

Värttö, Mikko, Streng, Joonas & Tiuraniemi, Pauliina (2019): Social Intranet facilitating information-sharing and collaboration in decentralized organization. Can social networking platform cross cultural and social divides? Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisu 2018

Ylisalo, Juha (2019): Not always on an equal footing: power, partiality and the conditional effect of multiparty government on public spending. European Political Science Review 11:3.

Ylisalo, Juha (2019): Managing the budgetary commons by programmatic and clientelist parties: evidence from the European Union. Teoksessa Saskia Ruth-Lovell ja Maria Spirova (toim.): Clientelism and Democratic Representation in Comparative Perspective. London: Rowman & Littlefield International, 131-150.

2018

Anttila, Susanna; Koskela, Terhi; Kuusela, Saija; Hänninen, Harri; Löfström, Irja (2018): METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 40/2018.*

Christensen, Henrik Serup; & Setälä, Maija & Jäske, Maija (2018): Self-reported health and democratic innovations: the case of the citizens’ initiative in Finland. European Political Science.

Christensen, Henrik Serup & von Schoultz, Åsa (2018): Ideology and Deliberation: An Analysis of Public Support for Deliberative Practices in Finland. International Journal of Public Opinion Research.

De Onate-Calvin, Ruth; Oviedo Jose, L.; Salo, Matti (2018): Forest resource-based household economy in the communities of Nanay river basin, Peruvian Amazonia. Ecological Economics 146, 218–227.*

Ekengren Oscarsson, Henrik & Lauri Rapeli (2018): Citizens and political sophistication. Teoksessa Dalton, Russell (toim.), Oxford Handbook of Politics. Oxford University Press.

Harju, Elina; Siren, Anders & Salo, Matti (2018): Experiences from harvest-driven conservation: management of Amazonian river turtles as a common pool resource. Ambio 47:3, 327–339.*

Herne, Kaisa (2018): Maahanmuutto oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen ja Tapio Raunio (toim.) Valta ja Politiikka. Valtiotieteellinen yhdistys, 45-71.

Herne, Kaisa (2018): Oikeudenmukaisuus filosofisena käsitteenä. Teoksessa Matti Häyry, Tuija Takala, Johanna Ahola-Launonen (toim.) Oikeudenmukaisuuden ongelma. Gaudeamus, 197-207.

Herne, Kaisa (2018): Sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Teoksessa Juha Räikkä (toim.) Yhteiskuntafilosofia. Toinen, muokattu painos. Unipress.

Himmelroos, Staffan & Christensen, Henrik Serup (2018): The potential of deliberative reasoning: patterns of attitude change and consistency in cross-cutting and like-minded deliberation. Acta Politica, online first.

Viitala, Esa-Jussi; Hänninen, Harri & Leppänen, Jussi (2018): De minimis -tukien soveltuvuus Suomen metsätalouteen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 54/2018.*

Jylhä, Paula, Jounela, Pekka, Koistinen, Markku & Korpunen, Heikki (2018): Koneellinen hakkuu: seurantatutkimus. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 11/2019.*

Jäske, Maija (2018): Participatory innovations and maxi-publics: The influence of participation possibilities on perceived legitimacy at the local level in Finland. European Journal of Political Research.

Jäske, Maija & Rapeli, Lauri (2018): Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus. Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimuskatsauksia 5/2018.

Korpela, Ville (2018): Procedurally fair implementation under complete information. Journal of Mathematical Economics 77.*

Koskimaa, Vesa (2018): Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä. Book review. Politiikka 60:4.

Kyllönen, Simo (2018): Climate Change, No‐Harm Principle, and Moral Responsibility of Individual Emitters. Journal of Applied Philosophy, 35:4, 737–758.

Lagerspetz, Eerik (2018): Poliittinen vapaus. Teoksessa Juha Räikkä (toim.) Yhteiskuntafilosofia. Toinen, muokattu painos. Unipress, 83-102.

Lagerspetz, Eerik (2018): Poliittinen velvoite. Teoksessa Juha Räikkä (toim.) Yhteiskuntafilosofia. Toinen, muokattu painos. Unipress, 132-152.

Lagerspetz, Eerik (2018): Vaikutusperiaate ja demokratia. Politiikka 60:4, 279–289.

Lappalainen, Olli (2018): Cooperation and Strategic Complementarity: An Experiment with Two Voluntary Contribution Mechanism Games with Interior Equilibria. Games. 9(3):45.

Lindell, Marina & Strandberg, Kim (2018): A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation. Scandinavian Political Studies 41:3, 239–262.

Lindell, Marina; Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2018): Samtal om svenskan: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper. Politiikka, 60:1, 6–18.

Mattila, Mikko & Lauri Rapeli (2018): Just sick of it? Health and political trust in Western Europe. European Journal of Political Research, 57:1, 116-134.

Mattila, Mikko; Wass Hanna; Lahtinen Hannu; Martikainen Pekka; Rapeli, Lauri; Sund Reijo & Söderlund, Peter (2018): Terveys ja poliittinen osallisuus. Tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, 182-190

Mäntymaa, Erkki; Ovaskainen, Ville; Juutinen, Artti & Tyrväinen, Liisa (2018): Integrating nature-based tourism and forestry in private lands under heteogenous visitor preferences for forest attributes. Journal of Environmental Planning and Management, 61:4, 724-746.

Mäntymaa, Erkki; Juutinen, Artti; Tyrväinen, Liisa; Karhu, Jouni & Kurttila, Mikko (2018): Participation and compensation claims in voluntary forest landscape conservation: The case of the Ruka-Kuusamo tourism area, Finland. Journal of Forest Economics 33, 14-24.

Nieminen, Sakari & Rapeli, Lauri (2018): Fighting Misperceptions and Doubting Journalists’ Objectivity: A Review of Fact-checking Literature. Political Studies Review, online first.

Pouta, Eija; Sievänen, Tuija & Neuvonen, Marjo (2018): Accounting for cultural ecosystem services: a case of recreation services in Finland. Teoksessa Dehez (ed.): Place, Recreation and Local Development 260–261.*

Rapeli, Lauri (2018): Does political sophistication affect electoral outcomes? Government & Opposition, 53:2, 181-204.

Rapeli, Lauri; Mattila, Mikko & Papageorgiou, Achillefs (2018): Breaking a habit: The impact of health on turnout and party choice. Party Politics, accepted for publication.

Setälä, Maija (2018): Deliberative mini-publics in democratic systems. Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy.*

Smith, Graham & Setälä, Maija (2018): Minipublics and Deliberative Democracy. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark (eds.): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press.

Strandberg, Kim & Grönlund, Kimmo (2018): Online Deliberation. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark, (eds.): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press.

Vogt, Henri (2018): Trajectories of attitudes towards European integration. The new member states and beyond. In Peeter Vihalemm, Anu Masso & Signe Opermann (eds.), The Routledge International Handbook of European Social Transformations. Routledge.

Vogt, Henri (2018): Liberaalin maailmanjärjestyksen kohtalosta. Kosmopolis 48:1-2, 59-66.

Vogt, Henri (2018): Euroopan unioni: Vahvempaan kansalaisuuuteen pienin askelin. Teoksessa Inhimillisempi Eurooppa. Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi. SOSTE:n julkaisuja 2/2018.

Ylisalo, Juha (2018): Miten budjettiyhteislaitumia hoidetaan? Monipuoluehallinnon vaihtelevat vaikutukset julkistalouteen EU-maissa. Politiikka 60:3, 228–235.

 

2017

Christensen, Henrik Serup; Jäske, Maija; Setälä, Maija & Laitinen, Elias (2017): The Finnish Citizens’ Initiative – Towards Inclusive Agenda-Setting? Scandinavian Political Studies 40:2, 411–433.

Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa & Setälä, Maija (2017): Empathy in a Citizen Deliberation Experiment. Scandinavian Political Studies 40:4, 457-480.

Herne, Kaisa (2017): Miten valitaan äänestyssääntöjä? Ajatus 74. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 2017, 281-294.

Hiedanpää, Juha; Hänninen, Harri; Karhula, Timo; Koikkalainen, Kauko; Naskali, Arto; Salmi, Pekka; Setälä, Jari & Vainio, Annukka (2017): Biotalouden vaikuttamispolitiikka ja institutionaalinen kannusterakenne. Maaseudun uusi aika 25:1, 5-23.

Hiedanpää, Juha; Pellikka, Jani (2017): Preadaptative Transactions and Institutional Change: Wolf-critical activism in southwestern Finland. Environmental Policy and Governance 27:3, 270-281

Hiedanpää, Juha & Pellikka, Jani (2017): Metsäpeuran palautusistutuksen sosiaalisten vaikutusten arviointi Seitsemisen kansallispuistossa ja lähiympäristössä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 34/2017

Hiedanpää, Juha & Salo, Matti (2017): Emerging forest ecosystem service entrepreneurship in Finland and Peru. International Forestry Review 19:1, 113–124.

Hiedanpää, Juha (2017): Kiertotaloudesta biotalouteen. Teoksessa Petra Partanen (toim.) 2017. Kala – kohtalo vai kutsumus. ProKala, 180-182.

Himmelroos, Staffan; Rapeli, Lauri & Grönlund, Kimmo (2017): Talking with like-minded people: Equality and efficacy in enclave deliberation. Social Science Journal 54:2, 148–158.

Leino, Mikko & Perälä, Annu (2017): Ehdokasasettelu. Teoksessa Sini Ruohonen (toim.) #Makuvaalit. Pientä hienosäätöä maakuntavaaleihin. Ajatuspaja Toivo, 48-54.

Lindell, M.; Bächtiger, A.; Grönlund, K.; Herne, K.; Setälä, M.; Wyss, D. (2017): What Drives the Polarization and Moderation of Opinions? Evidence from a Finnish Citizen Deliberation Experiment on Immigration. European Journal of Political Research 56, 23-45.

Mattila, Mikko; Rapeli, Lauri; Wass, Hanna & Söderlund, Peter (2017): Health and political engagement. Routledge.

Pellikka, Jani & Hiedanpää, Juha (2017): Looking for a common ground: useful knowledge and adaptation in wolf politics in southwestern Finland. Wildlife Biology.

Salmi, Pekka, Setälä, Jari, Mäntymaa, Erkki, Peltola, Rainer, Pouta, Eija, Miettinen, Antti (2017): Määrittelemättömät omistusoikeudet ja omistajuus. Teoksessa: Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita / toim. Heimo Karppinen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 2/2017: p. 22-28.

Salmi, Pekka; Setälä, Jari; Mäntymaa, Erkki; Peltola, Rainer; Pouta, Eija & Miettinen, Antti (2017): Määrittelemättömät omistusoikeudet ja omistajuus. Teoksessa Heimo Karppinen (toim.) Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita. Luke, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 2/2017, 22-28.

Salo, Matti; Hiedanpää, Juha; Luoma, Mikael, & Pellikka, Jani (2017): Nudging the impasse? Lessons from the nationwide online wolf management forum in Finland. Society & Natural Resources, 30:9, 1141–1157.

Sandström, Camilla; Sjölander-Lindqvist, Annelie; Pellikka, Jani; Hiedanpää, Juha; Krange, Olve & Skogen, Ketil (2018): Between politics and management: governing large carnivores in Fennoscandia. In Hovardas T. (ed.) Large Carnivore Conservation and Management. Routledge, 269-290.

Setälä, Maija (2017): Connecting deliberative mini-publics to representative decision making, European Journal of Political Research. 56:4, 846–863.

Setälä, Maija (2017): Deliberative mini-publics. In Morel, Laurence & Qvortrup, Matt (eds.): Routledge Companion to Referendums and Direct Democracy. Routledge, 464-479.

Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2017) Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions? Deliberative democracy and group polarization. International Political Science Review, online first.

Ylisalo, Juha (2017): Herders in the Budgetary Commons: The Fiscal Policy Consequences of Multiparty Government in the European Union. University of Turku.

 

Hankkeen nimi ja numero julkaisuissa

Academy of Finland/Strategic Research Council project ”Participation in Long-Term Decision-Making”, decision numbers: 312671 (University of Turku), 312675 (University of Tampere), 312672 (Natural Resources Institute Finland), 312676 (Åbo Akademi).