Kansalaiskeskustelu Satakunnan tulevaisuudesta

 

Miten koronavirus vaikuttaa kansalaiskeskusteluun?

Koronavirusepidemian vuoksi Satakunnan kansalaiskeskustelu on siirtynyt keväästä syksyyn. Keskustelu järjestetään 19.-20.9.2020 etäyhteyden välityksellä verkossa.

Keskusteluun ilmoittautuminen on päättynyt, ja osallistumisensa vahvistaneet saavat osallistumisohjeet sähköpostise ja kirjepostina 14.9.2020 alkavalla viikolla. Osallistujamateriaalit löytyvät myös tämän sivun lopusta.

Kiitämme kaikkia kansalaiskeskusteluun ja maakuntasuunnitelmaan liittyvään kyselyyn vastanneita.

 

Mistä on kyse?

Satakuntaliitto on valmistelemassa uutta ”Satakunta 2050” -maakuntasuunnitelmaa, jonka maakuntavaltuusto käsittelee keväällä 2021. Maakuntasuunnitelma on satakuntalaisten yhteinen näkemys maakunnan pitkän aikavälin toivotusta kehityssuunnasta. Maakuntasuunnitelman avulla kunnat, aluehallinnon viranomaiset, yritykset, laitokset ja järjestöt sekä Satakunnan asukkaat voivat sitoutua ja osallistua yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen ja päämäärien saavuttamiseen. Jotta kansalaisten kokemukset, mielipiteet ja tavoitteet voitaisiin mahdollisimman hyvin ottaa huomioon maakuntasuunnitelman laatimisessa, aiheesta järjestetään kansalaiskeskustelu.

Puntaroivissa kansalaiskeskustelussa taustoiltaan ja mielipiteitään erilaiset ihmiset kokoontuvat yhteen vaihtamaan kokemuksia ja näkemyksiä annetusta aiheesta.  Tarkoituksena ei ole väitellä, vaan kuulla mahdollisimman monia kantoja aiheesta sekä puntaroida aiheeseen liittyvää tietoa huolellisesti ja tasapuolisesti. Satakunnan kansalaiskeskustelussa keskustellaan ohjatusti pienryhmissä Satakunnan tulevaisuuskuvista sekä pohditaan toimenpiteitä ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Puntaroivista kansalaiskeskusteluista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

 

 

Milloin ja miten kansalaiskeskustelu järjestetään?

Koronavirus-epidemian vuoksi kansalaiskeskustelu on siirretty järjestettäväksi 19.-20.9.2020. Aiemmasta tiedosta poiketen keskustelu järjestetään kokonaan etäyhteyden välityksellä verkossa.

Keskustelut toteutetaan siten, että osallistujat keskustelevat omilla kasvoillaan ja äänellään pienryhmissä. Tarkoituksena on tasapuolinen, kunnioittava ja rakentava keskustelu, jota ohjaa moderaattori. Osallistuminen ei vaadi erityisiä ennakkotietoja tai osaamista.

Verkkokeskustelun suuntaa-antava ohjelma löytyy alta. Pienet muutokset ovat mahdollisia.

 

 

Miten kansalaiskeskustelun osallistujat on valittu?

Kansalaiskeskusteluun kutsutut satakuntalaiset ovat valikoituneet Digi- ja väestötietoviraston satunnaisotoksen perusteella. Siten jokaisella maakunnan 15-80 -vuotiaalla asukkaalla on ollut yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi keskusteluun. Kaikki kutsun ja sen mukana lähetetyn kyselylomakkeen saaneet (6 000 satunnaisesti valittua vastaanottajaa) ovat voineet ilmoittautua keskusteluun täyttämällä ja palauttamalla kyselyn ohjeistusten mukaisesti.

Keskustelun osallistujat on valittu siten, että osallistujajoukko on monimuotoinen iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen.

 

Saako keskusteluun osallistumisesta palkkion?

Jokaiselle kansalaiskeskusteluun osallistuvalle maksetaan 75 euron palkkio (veronalaista tuloa).

 

Nauhoitetaanko keskustelut?

Keskustelut nauhoitetaan tutkimuskäyttöä varten. Vain tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy nauhoituksien kuuntelemiseen, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Keskustelujen nauhoituksia käytetään vain tutkimuksessa, eikä yksittäisen keskustelijan sanomisia yhdistetä henkilöön tai kyselyissä annettuihin vastauksiin. Osallistujat eivät voi nauhoittaa keskusteluja.

 

Käsitelläänkö vastaukset varmasti luottamuksellisesti?

Kaikki kyselyvastaukset anonymisoidaan, jolloin yksittäistä vastausta ei voi liittää tiettyyn henkilöön. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että jokaiselle kyselylomakkeelle annetaan oma tunnistenumero, jota käytetään, jotta saman vastaajan eri vastaukset voidaan yhdistää toisiinsa. Kun kaikki kyselyt on tehty ja vastaukset on kerätty, tiedot siitä, mikä tunnistenumero kuuluu kellekin vastaajalle, hävitetään. Kaikki kyselytutkimuslomakkeet käsitellään luottamuksellisesti, niitä käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin eikä niitä luovuteta eteenpäin. Kenenkään tutkimukseen osallistuneen nimeä tai muita tietoja ei anneta julkisuuteen.

 

Tutkimuksen tietosuojaseloste

 

 

Lisätiedot

Projektitutkija Mikko Leino, molein(at)utu.fi.

 

Osallistujamateriaalit

Osallistujan yleisohje
Osallistujan Zoom-opas
Tietopaketti Satakunnasta
Lista maakunnan kehittämisen tavoitteista