Kansalaiskeskustelu Satakunnan tulevaisuudesta

Mistä on kyse?

Satakuntaliitto valmistelee uutta Satakunta 2050 -maakuntasuunnitelmaa, jonka maakuntavaltuusto käsittelee keväällä 2021. Maakuntasuunnitelma on satakuntalaisten yhteinen näkemys maakunnan pitkän aikavälin toivotusta kehityssuunnasta. Maakuntasuunnitelman avulla kunnat, aluehallinnon viranomaiset, yritykset, laitokset ja järjestöt sekä Satakunnan asukkaat voivat sitoutua ja osallistua yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen ja päämäärien saavuttamiseen. Jotta kansalaisten kokemukset, mielipiteet ja tavoitteet voitaisiin mahdollisimman hyvin ottaa huomioon maakuntasuunnitelman laatimisessa, järjestettiin Satakunnan tulevaisuudesta kansalaiskeskustelu.

Puntaroivissa kansalaiskeskustelussa taustoiltaan ja mielipiteitään erilaiset ihmiset kokoontuvat yhteen vaihtamaan kokemuksia ja näkemyksiä annetusta aiheesta.  Tarkoituksena ei ole väitellä, vaan kuulla mahdollisimman monia kantoja aiheesta sekä puntaroida aiheeseen liittyvää tietoa huolellisesti ja tasapuolisesti.

Puntaroivista kansalaiskeskusteluista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

Tutustu myös PALO-hankkeen laatimaan oppaaseen puntaroivista kansalaiskeskusteluista.

 

Milloin ja miten kansalaiskeskustelu järjestettiin?

Koronaviruspandemian vuoksi Satakunnan kansalaiskeskustelu siirtyi keväästä syksyyn. Aiemmasta tiedosta poiketen keskustelu järjestettiin 19.-20.9.2020 etäyhteyden välityksellä verkossa.

Keskustelut toteutettiin kymmenessä pienryhmässä, joissa käsiteltiin erilaisia Satakunnan tulevaisuuden kehityksen tavoitteita sekä Satakuntaliiton valmistelemia tulevaisuuskuvia maakunnalle. Kuhunkin pienryhmään osallistui 4-7 henkilöä.

 

Miten kansalaiskeskustelun osallistujat valittiin?

Kansalaiskeskusteluun kutsutut satakuntalaiset valikoituivat Digi- ja väestötietoviraston satunnaisotoksen perusteella. Siten jokaisella maakunnan 15-80 -vuotiaalla asukkaalla oli yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi keskusteluun. Kutsu keskusteluun lähetettiin maaliskuun alussa 6000 satunnaisesti valitulle satakuntalaiselle. Keskusteluun ilmoittauduttiin palauttamalla kutsun mukana tullut kyselylomake.

Keskusteluun oli määrä saada 120 osallistujaa. Koronavirusepidemian seurauksena keskustelun ajankohtaa jouduttiin kuitenkin siirtämään usealla kuukaudella ja itse keskustelu toteuttamaan videoyhteyksin Zoom-sovelluksella. Osittain tästä syystä kiinnostuksensa ilmaisseiden joukosta keskusteluun osallistui lopulta 55 henkeä. Osallistujajoukko heijasteli Satakunnan väestöä varsin hyvin sukupuolen, iän sekä asuinpaikan mukaan. Ainoastaan korkeasti koulutetut olivat yliedustettuna keskustelussa. Osallistujajoukon kokoonpano on tiivistetty alla olevaan taulukkoon.

Taulukko, jossa kuvataan Satakunnan väestön sekä kansalaiskeskustelun osallistujien jakautumista prosentuaalisesti sukupuolen, iän, äidinkielen, asuinpaikan ja koulutustason mukaan.

 

Satakunnan kansalaiskeskustelun tiedotustilaisuus 13.10.2020

Kansalaiskeskustelun tuloksista pidettiin tiedotustilaisuus 13.10.2020. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa alla 28. lokakuuta asti.

Tiedotustilaisuudessa pidetyt esitykset:

2:20 Mikko Leino: Puntaroiva kansalaiskeskustelu ja Satakunnan kansalaiskeskustelun kulku
18:46 Katariina Kulha: Alustavia tuloksia Satakunnan kansalaiskeskustelusta
35:34 Timo Vesiluoma: Maakuntasuunnitelma, Satakunta-strategia ja kansalaiskeskustelun tuloksien hyödyntäminen

Tiedotustilaisuuden avaa ja päättää professori Maija Setälä Turun yliopistosta.

 

 

Lisätiedot

Projektitutkija Mikko Leino, molein(at)utu.fi.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

 

Osallistujamateriaalit

Osallistujan yleisohje
Osallistujan Zoom-opas
Tietopaketti Satakunnasta
Lista maakunnan kehittämisen tavoitteista