Kansalaispaneeli havahdutti poliitikot kuntalaisten asiantuntemukseen

Värttö, Mikko; Jäske, Maija; Herne, Kaisa & Grönlund, Kimmo (2021): Kaksisuuntainen katu: Poliitikot osallistujina puntaroivassa kansalaiskeskustelussa. Politiikka 63:1.

Artikkeli käsittelee kansalaispaneelin kytkemistä edustukselliseen päätöksentekoon. Puntaroivaan kansalaispaneeliin osallistui 171 turkulaista, jotka keskustelivat pienryhmissä Turun keskustan tulevaisuuden liikennejärjestelyistä. Osassa pienryhmiä oli mukana myös kaupunginvaltuutettuja.

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten poliitikkojen ja kansalaisten yhteinen keskustelu onnistui kansalaispaneelissa ja miten poliitikot sen kokivat. Tulokset pohjautuvat valtuutettujen haastatteluihin sekä valtuutetuille ja kuntalaisille tehtyyn kyselyyn.

Tutkimuksen mukaan kokemukset poliitikkojen mukanaolosta olivat pääosin myönteisiä. Valtuutetut saivat paneelissa lisää tietoa kuntalaisten tarpeista, ja keskustelu vahvisti heidän käsitystään kuntalaisten asiantuntijuudesta ja kyvystä muodostaa harkittuja mielipiteitä. Valtuutetut pitivät pääsääntöisesti kansalaispaneelin menettelyä onnistuneena ja suhtautuivat myönteisesti vastaavien osallistumismuotojen käyttöön jatkossakin valtuustotyön tukena.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää Turku keskustelee -kansalaispaneelista (Åbo Akademin sivusto)
Lue myös kansalaispaneelia käsittelevä kirjoitus Edustajuus puntaroivissa kansalaiskeskusteluissa (Politiikasta.fi)