Poliittinen eliitti kansalaisia enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta

Rapeli, Lauri & Koskimaa, Vesa (2021): Concerned and willing to pay? Comparing policymaker and citizen attitudes towards climate change. Environmental Politics.

Tutkimusartikkeli käsittelee suomalaisen poliittisen eliitin ja kansalaisten käsityksiä ilmastonmuutoksesta sekä valmiutta osallistua kustannuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tutkimusaineisto koostuu eliittikyselystä (n=675) ja kansalaiskyselystä (n=1701). Tutkimus on ainutlaatuinen siitä syystä, että se on tiettävästi ensimmäinen laatuaan, jossa vertaillaan kansalaisten ja eliitin käsityksiä identisillä mittareilla.

Tulosten mukaan eliitti on kansalaisiin verrattuna enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta sekä valmiimpi maksamaan kustannuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue tutkimus 🔓 (open access)