Poliittinen eliitti kansalaisia enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta

Rapeli, Lauri & Koskimaa, Vesa (2021): Concerned and willing to pay? Comparing policymaker and citizen attitudes towards climate change. Environmental Politics.

Tutkimusartikkeli käsittelee suomalaisen poliittisen eliitin ja kansalaisten käsityksiä ilmastonmuutoksesta sekä valmiutta osallistua kustannuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tutkimusaineisto koostuu eliittikyselystä (n=675) ja kansalaiskyselystä (n=1701). Tutkimus on ainutlaatuinen siitä syystä, että se on tiettävästi ensimmäinen laatuaan, jossa vertaillaan kansalaisten ja eliitin käsityksiä edustavin otoksin.

Tulosten mukaan eliitti on kansalaisiin verrattuna selvästi enemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tutkimus myös osoittaa, että päättäjät ovat äänestäjiä halukkampia osallistumaan kustannuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa ryhmien välinen ero oli kuitenkin pienempi.

Lue tutkimus 🔓 (open access)

Lue Åbo Akademin mediatiedote tutkimustuloksista