Vasemmiston ja vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat tulevaisuussuuntautuneimpia

Rapeli, Lauri & Marina Lindell (2020): Ehdokkaat ja tulevaisuuteen suuntautuva demokraattinen päätöksenteko. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina & Åsa von Schoultz (toim.): Ehdokkaat vaalikentillä: Eduskuntavaalit 2019.

Julkaisu käsittelee sitä, missä määrin 2019 eduskuntavaaliehdokkaat painottivat tulevaisuuteen panostamista suhteessa nykyhetkeen. Tulosten mukaan vasemmiston ja vihreiden ehdokkaiden keskuudessa tulevaisuuden huomioonottaminen oli yleisempää, kun taas perussuomalaisten ehdokkaat painottivat enemmän nykyhetken hyvinvointia tulevaisuuden sijaan. Kaikissa poliittisissa suuntauksissa koettiin kuitenkin puutteita suomalaisen päätöksenteon pitkäjänteisyydessä. Kaiken kaikkiaan tuloksista ilmenee, että äänestäjien valinnoilla on merkitystä siinä, paljonko demokraattinen järjestelmä painottaa tulevaisuuden hyvinvointia.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää tuloksia blogista (ruotsiksi)

Kuva: Eduskunta / Hanne Salonen