Kansalaiset suhtautuivat päättäjiä myönteisemmin kansalaisosallistumiseen

Koskimaa, Vesa & Rapeli, Lauri (2020): Fit to govern? Comparing citizen and policymaker perceptions of deliberative democratic innovations. Policy & Politics, 48:4

Artikkeli tarkastelee kansalaisten ja eliitin näkemyksiä puntaroivasta kansalaisosallistumisesta.  Tutkimuksessa selvitettiin, paljonko suomalaiset luottavat tavallisista kansalaisista koostuvan, parhaan asiantuntijatiedon perusteella erilaisia vaihtoehtoja puntaroivan kansalaisraadin ratkaisuihin kansallisen tason politiikkaa koskevissa päätöksissä. Tulosten mukaan kansalaiset luottavat kykyynsä tehdä päätöksiä, mutta eliitit ovat asenteissaan skeptisempiä. Löydös on merkittävä siitä syystä, että eliitin näkemyksillä vaikutusta siihen, missä määrin kansalaisfoorumien suosituksia otetaan huomioon ja miten paljon puntaroivaa kansalaiskeskustelua ylipäätään käytetään osana päätöksentekoa.

Lue tutkimus 🔒
Lue lisää tuloksista blogista