Yhteisö

Tutkimuskonsortio

Turun yliopisto
Tampereen yliopisto
Luonnonvarakeskus
Åbo Akademi

Tutkijat

Hankkeen johtaja oli professori Maija Setälä. Työpaketteja vetivät Kaisa Herne Tampereen yliopistosta (WP1), Lauri Rapeli Åbo Akademista (WP2), Maija Setälä Turun yliopistosta (WP3) ja Juha Hiedanpää Luonnonvarakeskuksesta (WP4). Vuorovaikutusvastaavana toimi Henri Vogt Turun yliopistosta.

Hankkeessa oli mukana yli 30 tutkijaa eripituisina tutkimuskausina.

Hankkeen tieteellinen asiantuntijaryhmä (Scientific advisory board)

Prof. Sven-Ove Hansson (University of Stockholm)
Prof. Claudia Landwehr (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Prof. (Emeritus) Hannu Nurmi (Turun yliopisto)
Research Director Karen Refsgaard (Nordregio)
Prof. Graham Smith (University of Westminster)
Prof. Arild Vatn (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
Prof. Mark Warren (University of British Columbia)

Kumppanit

Hankkeessa oli mukana yli 20 sidosryhmää yhteiskunnan eri sektoreilta. Hankkeessa toteutettiin useita kokeiluja yhdessä sidosryhmien kanssa. Hankkeessa tehtiin myös yhteiskehittämistä, jolloin tutkimusprosessia toteutettiin tietotarpeiden määrittelystä menetelmien hiomiseen ja tutkimustulosten raportointiin yhdessä yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

PALOn kumppaneita olivat

Allianssi
Deliberatiivisen demokratian instituutti
Folktinget
Helsingin kaupunki
Kuntaliitto
Luonto-liitto
Metsäkeskus
MTK
Mustasaaren kunta
Oikeusministeriö
Porin kaupunki
Satakuntaliitto
Sitra
Tulevaisuusvaliokunta
Turun kaupunki
Valtioneuvoston kanslia
Vantaan kaupunki
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Ympäristöministeriö
Yrkeshögskolan Novia

 

Hankkeen tietosuojakäytäntö