Toisten huomioimista voidaan edistää asymmetrisissä päätöksentekotilanteissa

Herne, Kaisa; Hietanen, Jari; Lappalainen, Olli; Palosaari, Esa (2022): The influence of role awareness, empathy induction and trait empathy on dictator game giving. PLOS One.

Artikkeli perustuu Turun yliopiston päätöksentekokoelaboratoriossa tehtyyn kokeeseen, johon osallistui 186 koehenkilötietokantaan kuuluvaa opiskelijaa. Koetilanteessa osallistujat pelasivat niin kutsuttua diktaattoripeliä, jonka avulla voidaan mallintaa asymmetristä päätöksentekoa. Diktaattoripelissä osallistujat arvotaan päätöksentekijän ja vastaanottajan rooleihin. Päätöksentekijä päättää hänelle annetun rahasumman jakamisesta itsensä ja vastaanottajan kesken. Vastaanottaja ei voi vaikuttaa päätökseen. Vastaavanlainen asymmetrinen päätöksentekotilanne vallitsee esimerkiksi nykyisen ja tulevien sukupolvien välillä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin keinoja lisätä vastaanottajan huomioimista, jota mitattiin vastaanottajalle lahjoitetulla summalla. Kokeen avulla tutkittiin, miten empatian indusointi ja tietämättömyys omasta roolista päätöksentekohetkellä vaikuttavat tehtyihin päätöksiin. Näiden lisäksi kysyttiin, miten osallistujien luontainen taipumus kognitiiviseen ja affektiiviseen empatiaan vaikuttaa tehtyihin päätöksiin.

Tulokset osoittivat, että empatian indusoinnilla ei ollut vaikutusta, kun taas tietämättömyys omasta roolista lisäsi rahan lahjoittamista vastaanottajalle, eli vastaanottajan huomioimista. Lisäksi affektiivinen empatia oli yhteydessä lahjoittamiseen. Tietämättömyys omasta roolista vaikutti etenkin niihin, joilla affektiivinen empatia tai empaattinen välittäminen olivat muita matalampia. Tulokset viittaavat siihen, että toisten näkökulman huomioimiseen kannustavat menetelmät toimivat eri tavoin erityyppisillä ihmisillä ja menetelmien räätälöinti voi olla avain niiden vaikuttavuuteen.

Tutkimus on monitieteinen, ja sen tekijät edustavat politiikan tutkimusta, psykologiaa ja taloustiedettä.

Lue tutkimus 🔓 (open access)