Vaikuttavuuskertomukset

Mihin PALO-hanke pyrki vaikuttamaan ja millaisia vaikutuksia työllä on ollut? Tästä kerromme kolmessa vaikuttavuuskertomuksessa.

 

Huomisen huomaavaa demokratiaa – Tulevaisuustietoisuuden ja pitkäjänteisyyden lisääminen päätöksenteossa

PALOn tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa pitkäjänteisen politiikan nykytilasta osaksi hallinnon ja poliittisen päätöksenteon prosesseja. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja siihen, miten lyhytjänteisyyttä voitaisiin vähentää julkisen päätöksenteon instituutioita ja käytäntöjä kehittämällä. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin tulevien sukupolvien huomioonottamista päätöksenteossa.

Lue vaikuttavuuskertomus

 

Puntaroivaa kansalaisosallistumista – Parempia menettelytapoja kansalaisten aktivoimiseen ja poliittiseen osallistumiseen

Hankkeen tavoitteena oli pitkäjänteisyyttä ja politiikan kestävyyttä mahdollistavan kansalaisosallistumisen edistäminen ja kytkeminen vaikuttavalla tavalla päätöksentekoon. PALOssa tutkittiin erityisesti puntaroivien kansalaiskeskustelujen, kuten kansalaisraatien ja -paneelien, potentiaalia pidentää julkisen hallinnon ja poliittisen päätösten aikajännettä.

Lue vaikuttavuuskertomus

 

Luonnonvarat ja -arvot huomioonottavaa päätöksentekoa – Puntaroivan vuorovaikutuksen vahvistaminen ympäristöhallinnon päätöksenteossa

PALOn tavoitteena oli kehittää sellaisia ympäristöasioiden hallinnan lähestymistapoja ja instrumentteja, joilla ristiriitoja voidaan ymmärtää ja ratkoa erityisesti maankäytön suunnittelussa. Tavoitteena oli edistää maankäytön suunnitteluun vuorovaikutukseen perustuvia keskustelevia toimintamalleja, joilla vahvistetaan eri toimijoiden sitoutumista suunnittelun pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Lue vaikuttavuuskertomus