Kansalaiskeskustelu koronarajoituksista ja -suosituksista

PALO-hankkeen tutkijat selvittivät puntaroivan kansalaiskeskustelun ja kyselyiden avulla suomalaisten mielipiteitä koronaviruspandemian torjumiseksi annetuista rajoituksista ja suosituksista.

Kansalaiskeskustelu koronarajoituksista ja -suosituksista järjestettiin 13.-14. maaliskuuta 2021 verkossa. Keskusteluun osallistui 70 kansalaista, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi keskusteluun satunnaisotokselle lähetetyn rekrytointikyselyn kautta. Osallistujat esittivät keskustelussa kysymyksiä eri alojen asiantuntijoille ja puntaroivat pienryhmissä koronatoimien hyväksyttävyyttä saamansa tiedon pohjalta.

Tutkimuksessa selvitettiin osallistujien rekrytointivaiheessa sekä keskusteluviikonlopun aikana ja sen jälkeen tehdyissä kyselyissä muun muassa sitä, miten hyväksyttävänä vastaajat pitävät erilaisia suosituksia ja rajoituksia, joita viranomaiset olivat koronaviruksen torjuntaan liittyen antaneet.  Lisäksi tutkijat tarkastelivat koeasetelman avulla sitä, vaikuttivatko asiantuntijatiedon ala ja asiantuntijoiden kuulemisen järjestys osallistujien mielipiteisiin koronatoimista.

Kansalaiskeskustelun toteutuksesta ja tuloksista kerrotaan tutkijoiden laatimassa loppuraportissa.

Tulosten mukaan kansalaiset pitivät suosituksia ja rajoituksia keskimäärin melko hyväksyttävinä jo ennen keskustelua, eikä kansalaiskeskusteluun osallistuminen juuri muuttanut tätä. Yleisesti ottaen kansalaiset suhtautuivat suosituksiin rajoituksia myönteisemmin. Asiantuntijoiden alalla ei ollut ratkaisevaa merkitystä. Keskeisenä löydöksenä kuitenkin havaittiin, että keskustelijat suhtautuivat asiantuntijatietoon myönteisemmin jälkimmäisenä päivänä. Tämä viittaa siihen, että kansalaisten ja asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus parani keskustelun kuluessa.


Tutkimuksen rahoitus ja tietosuoja

Kansalaiskeskustelu oli osa PALO-hankkeen alla toteutettavaa tutkimushanketta ”Preparing for the next waves: towards cooperative and legitimate pandemic governance in Europe”, joka on rahoitettu Suomen Akatemian COVID-19-erityisrahoituksella.

Tutkimuksen tietosuojaseloste

 

Lisätiedot

Projektitutkija Mikko Leino, molein(at)utu.fi
Projektitutkija Katariina Kulha, kasuku(at)utu.fi

 

Julkaisuja

Leino, Mikko; Kulha, Katariina; Setälä, Maija & Ylisalo, Juha (2022): Expert hearings in mini-publics: How does the field of expertise influence deliberation and its outcomes? Policy Sciences.

Leino, Mikko; Kulha, Katariina; Setälä, Maija & Ylisalo, Juha (2021): Puntaroiva kansalaiskeskustelu koronatoimien hyväksyttävyydestä. Kansalaiskeskustelun loppuraportti. Turun yliopisto 2021.