Ilmastotoimia arvioiva kansalaisraati

PALO-hankkeen tutkijat järjestivät huhtikuussa 2021 ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin.

Raadin tehtävä oli arvioida vuoteen 2035 ulottuvan uuden ilmastosuunnitelman piiriin kuuluvien toimien oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta sekä muodostaa aiheesta julkilausuma. Raati keskusteli erityisesti kansalaisia koskevista asumisen, liikkumisen ja ruoan päästövähennystoimista.

Raadin tuloksia hyödynnetään ilmastolain mukaisessa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa. Ilmastosuunnitelman tarkoituksena on hahmottaa, miten Suomessa päästään vuodelle 2035 asetettuun hiilineutraaliustavoitteeseen.

Tutustu kansalaisraadin loppuraporttiin!

Lue myös lisää ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin sivulta.

Puntaroivasta kansalaiskeskustelusta kerrotaan tarkemmin kansalaiskeskusteluoppaassa.

Kansalaisraadin tilasi ilmastopolitiikan pyöreä pöytä yhdessä ympäristöministeriön kanssa. PALO-hankkeessa aiheesta tehtävää tutkimustyötä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.