Ilmastotoimia arvioiva kansalaisraati

PALO-hankkeen tutkijat järjestävät huhtikuussa 2021 ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin. Kansalaisraadin tehtävä on arvioida, kuinka reiluja ja tehokkaita ovat Suomen suunnitellut toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Raati käsittelee erityisesti kuluttajia koskevia toimia, jotka keskittyvät ruokaan, asumiseen ja liikkumiseen.

Kansalaisraadissa satunnaisesti valitut kansalaiset perehtyvät aiheeseen taustamateriaalin avulla ja kuulemalla asiantuntijoita. Tarkoituksena on kuulla mahdollisimman monia kantoja ja puntaroida aiheeseen liittyvää tietoa huolellisesti ja tasapuolisesti. Keskustelun aikana osallistujat tuottavat yhteisen julkilausuman.

Raadin tuloksia hyödynnetään ilmastolain mukaisessa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa. Ilmastosuunnitelman tarkoituksena on hahmottaa, miten Suomessa päästään vuodelle 2035 asetettuun hiilineutraaliustavoitteeseen.

Lue lisää ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin sivulta.
Puntaroivasta kansalaiskeskustelusta kerrotaan lisää PALOn kansalaiskeskusteluoppaassa. 

Kansalaisraadin on tilannut ilmastopolitiikan pyöreä pöytä yhdessä ympäristöministeriön kanssa. PALO-hankkeessa aiheesta tehtävää tutkimustyötä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.