Suhtautuminen asiantuntijatietoon muuttui myönteisemmäksi kansalaiskeskustelun seurauksena

Leino, Mikko; Kulha, Katariina; Setälä, Maija & Ylisalo, Juha (2022): Expert hearings in mini-publics: How does the field of expertise influence deliberation and its outcomes? Policy Sciences.

Tutkimusartikkeli käsittelee asiantuntijoiden kuulemisen vaikutusta kansalaiskeskustelun osallistujien mielipiteisiin. Tutkimus toteutettiin koronapandemiaa käsitelleen kansalaiskeskustelun yhteydessä. Kansalaiskeskustelussa oli mukana 70 osallistujaa, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi keskusteluun satunnaisotokselle lähetetyn rekrytointikyselyn kautta. Osallistujat esittivät keskustelussa kysymyksiä eri alojen asiantuntijoille ja puntaroivat pienryhmissä koronatoimien hyväksyttävyyttä saamansa tiedon pohjalta.

Tutkimuksessa osallistujat jaettiin pienryhmiin, jotka kuulivat samoja asiantuntijoita mutta eri järjestyksessä. Kyselyjen avulla selvitettiin, vaikuttivatko asiantuntijatiedon ala ja asiantuntijoiden kuulemisen järjestys systemaattisesti osallistujien mielipiteisiin koronatoimista.

Tutkimuksen mukaan asiantuntijoiden kuuleminen muutti osallistujien mielipiteitä rajoitustoimia kannattavaan suuntaan, mutta asiantuntijakuulemisten järjestyksellä ei ollut merkitystä tähän muutokseen. Keskeisenä löydöksenä kuitenkin havaittiin, että keskustelijat suhtautuivat asiantuntijoiden suoriutumiseen myönteisemmin jälkimmäisenä päivänä – riippumatta siitä minkä alan asiantuntijoita he tuona päivänä kuulivat. Tämä viittaa siihen, että kansalaisten ja asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus parani keskustelun kuluessa.

Lue tutkimus 🔓 (open access)