Videot ja podcastit

Videot

PALO Perspectives | Puntaroituja päätöksiä – mitä on puntaroiva kansalaiskeskustelu?

PALO Perspectives | Kaisa Herne: Mitä on deliberatiivinen demokratia?

PALO Perspectives | Maija Jäske: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot?

PALO Perspectives | Osallistujien kokemuksia Mustasaaren kansalaisraadista

PALO Perspectives | John Dryzek: How can deliberative democracy respond to the crisis of democracy? 

PALO Perspectives | John Gastil: How can direct democracy be made more deliberative?

PALO Perspectives | David Farrell: What can be learned from the Irish experience of mixing representative and deliberative democracy?

PALO Perspectives | Alan M. Jacobs: How can democracies manage the future?

PALO Perspectives | Simon Caney: Overcoming short-termism in decision-making

PALO Perspectives | Graham Smith: What are Offices for Future Generations?

PALO Perspectives | Mark E. Warren: What are the challenges for representing future generations?

PALO Perspectives | Nicole Curato: How to Involve Vulnerable Communities in Future-Making?

PALO Perspectives | Arild Vatn: How can intergenerational interests be included in decision-making?

PALO Perspectives | Claudia Landwehr: How can democracies make future generations count?

PALO Perspectives | Vesa Koskimaa: Miten suomalainen päätöksenteko voisi suuntautua paremmin tulevaisuuteen?

PALO Perspectives | Vesa Koskimaa: Mitkä tekijät edistävät pitkäjänteistä politiikantekoa Suomessa?

PALO Perspectives | Vesa Koskimaa: Mitkä tekijät hankaloittavat pitkäjänteistä politiikantekoa Suomessa?

 

* * *

PALO Perspectives -soittolista Youtubessa

 

Luentotallenteet

STN CITIZEN-hankkeet: Demokratiakorjaamo 17.2.2021. Demokratian ajankohtaiset haasteet -paneelikeskustelu ja Demokratiakokeiluoppaan esittely.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Maija Setälä: Voivatko uudet kansalaisosallistumisen muodot lisätä päätöksenteon pitkäjänteisyyttä? -luento 8.11.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Maija Jäske: Puntaroituja äänestyspäätöksiä? Kansalaisraadit apuna kansanäänestyksissä maailmalta Mustasaareen -luento 4.10.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Juha Hiedanpää: Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa -luento 6.9.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarja ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Henri Vogt: Onko EU:sta pitkäjänteisen, kestävän politiikan tekijäksi? luento 3.5.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa: Vaalit häämöttävät – mihin asti katsomme? Kansalaisten ja päättäjien aikakäsitykset -luento 5.4.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Kaisa Herne: Vaalikaudet ylittävän päätöksenteon vaikeus – Järki ja tunteet politiikassa -luento 1.3.2019, Eduskunnan

FPSA Annual Conference | Alan Jacobs: Policymaking for the long-term, 8 March 2018, University of Turku.  Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Arild Vatn: The challenge of long-term democratic decision-making in environmental governance, 16 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Mark E. Warren: Three challenges for long-term decision-making in democracies, 15 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Claudia Landwehr: Hearing silent voices – How democracies can make statistical victims count, 15 February 2018, University of Turku. Conference program.

Podcastit

Kuuntele tutkijaa. Kaisa Herne kertoo Tampereen yliopiston radio Moreenissa PALO-hankkeen teemoista (29.1.2020).

Kansalaisaloite poliittisen osallistumisen muotona. Maija Setälä ja Riina Lumme keskustelevat Politikasta.fi-podcastissa kansalaisaloitejärjestelmästä (22.5.2019).

Kansalaiset ja päätöksenteko.Henri Vogt kertoo Turun yliopiston Aamukahvipodcastissa kansalaisosallistumisen uusista muodoista (14.9.2018).