Videot ja podcastit

Videot

PALO Perspectives | Puntaroituja päätöksiä – mitä on puntaroiva kansalaiskeskustelu?

PALO Perspectives | Kaisa Herne: Mitä on deliberatiivinen demokratia?

PALO Perspectives | Maija Jäske: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot?

PALO Perspectives | Vesa Koskimaa: Miten suomalainen päätöksenteko voisi suuntautua paremmin tulevaisuuteen?

PALO Perspectives | Vesa Koskimaa: Mitkä tekijät edistävät pitkäjänteistä politiikantekoa Suomessa?

PALO Perspectives | Vesa Koskimaa: Mitkä tekijät hankaloittavat pitkäjänteistä politiikantekoa Suomessa?

 

Luentotallenteet

STN CITIZEN-hankkeet: Demokratiakorjaamo 17.2.2021. Demokratian ajankohtaiset haasteet -paneelikeskustelu ja Demokratiakokeiluoppaan esittely.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Maija Setälä: Voivatko uudet kansalaisosallistumisen muodot lisätä päätöksenteon pitkäjänteisyyttä? -luento 8.11.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Maija Jäske: Puntaroituja äänestyspäätöksiä? Kansalaisraadit apuna kansanäänestyksissä maailmalta Mustasaareen -luento 4.10.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Juha Hiedanpää: Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa -luento 6.9.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarja ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Henri Vogt: Onko EU:sta pitkäjänteisen, kestävän politiikan tekijäksi? luento 3.5.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa: Vaalit häämöttävät – mihin asti katsomme? Kansalaisten ja päättäjien aikakäsitykset -luento 5.4.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

PALO Studia Generalia: Vaikuttamisen vuosi 2019 | Kaisa Herne: Vaalikaudet ylittävän päätöksenteon vaikeus – Järki ja tunteet politiikassa -luento 1.3.2019, Eduskunnan kirjasto. Luentosarjan ohjelma.

Podcastit

Kansalaisaloite poliittisen osallistumisen muotona. Maija Setälä ja Riina Lumme keskustelevat Politikasta.fi-podcastissa kansalaisaloitejärjestelmästä (22.5.2019).

Kansalaiset ja päätöksenteko. Henri Vogt kertoo Turun yliopiston Aamukahvipodcastissa kansalaisosallistumisen uusista muodoista (14.9.2018).