Poliitikkojen osallistuminen kansalaiskeskusteluihin voi auttaa kaventamaan kuilua edustajien ja edustettavien välillä

Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa; Jäske, Maija & Värttö, Mikko (2022): Can politicians and citizens deliberate together? Evidence from a local deliverative mini-public. Scandinavian Political Studies 45:4

Tutkimusartikkeli käsittelee kaupunginvaltuutettujen osallistumisen vaikutusta puntaroiviin kansalaiskeskusteluihin. Tutkimuksessa 171 turkulaista puntaroi pienryhmissä Turun liikennejärjestelyjen tulevaisuutta. Osassa paneelin pienryhmistä oli mukana myös kaupunginvaltuutettuja.

Artikkeli tutkii, miten valtuutettujen osallistuminen kansalaispaneeliin vaikutti osallistujien mielipiteenmuutoksiin sekä puntaroinnin koettuun laatuun. Vastaukset kerättiin kyselyillä ennen paneelia ja sen jälkeen.

Tutkimuksen mukaan valtuutettujen mukanaolo ei heikentänyt puntaroinnin koettua laatua, vaan kolme neljäsosaa osallistujista uskoi valtuutettujen edistäneen asioiden ymmärtämistä. Valtuutetut arvostivat pienryhmäkeskusteluissa hyvää keskusteluilmapiiriä ja osa valtuutetuista yllättyi positiivisesti kansalaisten valmiuksista ja taidoista keskustella kaupunkikehittämisestä. Vaaleilla valittujen poliitikkojen osallistumisella puntaroiviin kansalaiskeskusteluihin voi olla positiivisia vaikutuksia puntaroinnin laatuun, ja se voi auttaa kaventamaan kuilua edustajien ja edustettavien välillä.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää Turku keskustelee -kansalaispaneelista (Åbo Akademin sivusto)
Lue myös kansalaispaneelia käsittelevä kirjoitus Edustajuus puntaroivissa kansalaiskeskusteluissa (Politiikasta.fi)