Tulokset

PALO-hanke tuotti tietoa ja ymmärrystä pitkäjänteisen politiikan nykytilasta Suomessa sekä päättäjien ja kansalaisten päätöksenteon aikajänteistä. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja lyhytjänteisyyden vähentämiseksi ja tulevien sukupolvien huomioonottamiseksi demokraattisessa päätöksenteossa.

Hankkeessa opittiin, että Suomen poliittinen järjestelmä pystyy verrattain hyvin pitkäjänteiseen päätöksentekoon. Päätöksenteon aikajännettä lyhentävät esimerkiksi vaalikaudet, hektinen mediaympäristö, organisoitunut edunvalvonta sekä tiedolliset epävarmuudet päätösten pitkän aikavälin vaikutuksista. Kansainväliset sitoumukset ja asiantuntijavalta erityisesti edistävät pitkäjänteistä päätöksentekoa. Päättäjät ovat tulevaisuusorientoituneempia kuin kansalaiset, mutta myös kansalaisten poliittinen aikakäsitys on luultua kauaskatseisempi.

Pitkäjänteistä päätöksentekoa voidaan vahvistaa ottamalla huomioon tietoa päätösten vaikutuksista, asettamalla vaalikaudet ja puoluerajat ylittäviä toimielimiä ja lisäämällä puntaroivien kansalaiskeskustelujen roolia päätöksenteossa.

Puntaroivaa kansalaiskeskustelua voidaan toteuttaa esimerkiksi kansalaispaneelissa tai -raadissa, jossa satunnaisotannalla valittu, mahdollisimman hyvin koko väestöä edustava joukko muodostaa yhdessä mielipiteen johonkin politiikkakysymykseen. Hankkeessa kokeiltiin kansalaisraateja hyvin tuloksin muun muassa kansallisen ilmastopolitiikan valmistelun ja kuntaliitosta koskeneen kansanäänestyksen yhteydessä.

 

Video: Puntaroituja päätöksiä – miten puntaroiva kansalaiskeskustelu toimii?

 

Tutustu tutkimustietoon

Hankkeessa tuotettiin yli 100 tutkimusartikkelia ja useita kirjoja. Alla löydät tietoa PALOn keskeisimmistä tutkimusjulkaisuista ja tuloksista.

Kokeilut

Hankkeessa toteutettiin useita puntaroivia kansalaiskeskusteluja. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin vuorovaikutteisia suunnittelukäytäntöjä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa.

Lue lisää kokeiluista

 

Suositukset ja oppaat

Hankkeessa tuotetiin useita politiikkasuosituksia ja käytännönläheisiä oppaita.

Lue lisää politiikkasuosituksista ja oppaista

 

Tutustu myös hankkeen päätösuutiskirjeeseen!