Syyt ympäristöpolitiikan pitkäjänteisyydelle löytyvät edustuksellisen demokratian mekanismien ulkopuolelta

Koskimaa Vesa, Rapeli Lauri & Hiedanpää Juha (2021): Governing through strategies: How does Finland sustain a future-oriented environmental policy for the long term. Futures, 125.

Artikkeli käsittelee suomalaista ympäristöpolitiikkaa, jota on pidetty kansainvälisesti vertaillen onnistuneena ja tulevaisuuteen suuntautuneena. Artikkeli keskittyy pitkäjänteisyyden mahdollistaviin tekijöihin ja tarjoaa käytännönläheistä tietoa tulevaisuuteen suuntautuneen ympäristöpolitiikan muodostamisesta ja sen toimeenpanosta. Tulokset pohjautuvat ympäristöpolitiikan johtohenkilöiden haastatteluihin.

Tulosten mukaan ympäristöpolitiikan tulevaisuusorientaatiota ovat Suomessa edesauttaneet tekijät, jotka sijaitsevat edustuksellisen demokratian mekanismien välittömän vaikutusvallan ulkopuolella. Pitkäjänteisyyttä ovat edesauttaneet erityisesti inklusiivinen ja konsensushakuinen kulttuuri, kansainväliset sopimukset, Euroopan unionilta tuleva sääntely sekä vahvasti itsenäinen virkamieskunta.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää tuloksista blogista