Ota yhteyttä

Hankkeen monitieteisessä tutkimusryhmässä työskenteli vuosina 2017-2022 yli 30 tutkijaa Turun ja Tampereen yliopistoissa, Åbo Akademissa ja Luonnonvarakeskuksessa.

Vaikka hanke on päättynyt, voit olla meihin edelleen yhteydessä!


Konsortion johtaja
Professori Maija Setälä
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
20014 Turun yliopisto
Sähköposti: maija.setala(at)utu.fi
Puhelin: +358 29 450 2737

Konsortion vuorovaikutusvastaava
Professori Henri Vogt
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
20014 Turun yliopisto
Sähköposti: henri.vogt(at)utu.fi
Puhelin: +358 29 450 3126

Tutkimusryhmä

Turun yliopisto
Maija Setälä
Henri Vogt
Eerik Lagerspetz
Juha Ylisalo
Mikko Leino
Arseniy Lobanovskiy
Ville Korpela
Johanna Ketola
Olli Lappalainen
Mikko Värttö
Katariina Kulha
Mari Taskinen

Tampereen yliopisto
Kaisa Herne
Jari Hietanen
Vesa Koskimaa

Åbo Akademi
Lauri Rapeli
Kimmo Grönlund
Marina Lindell
Kim Strandberg
Siv Sandberg
Henrik Serup Christensen
Maija Jäske
Albert Weckman

Luonnonvarakeskus
Juha Hiedanpää
Pekka Jounela
Erkki Mäntymaa
Eija Pouta
Matti Salo

Muut tutkimusryhmän jäsenet
Maria Bäck
Markku Oksanen
Staffan Himmelroos
Simo Kyllönen
Esa Palosaari
André Bächtiger
Jasper Kenter
Michael MacKenzie
Diana Mutz
John O’Neill
Jonathan Kuyper