Kansalaiskeskustelu lisäsi halukkuutta kehittää maakuntaa tulevien sukupolvien näkökulmasta

Kulha, Katariina; Leino, Mikko; Setälä, Maija; Jäske, Maija & Himmelroos, Staffan (2021): For the Sake of the Future: Can Democratic Deliberation Help Thinking and Caring about Future Generations? Sustainability 13(10):5487.

Artikkeli käsittelee Satakunnan pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaa
koskevaa kansalaiskeskustelua. Keskustelun yhteydessä tutkittiin puntaroivan kansalaiskeskustelun vaikutusta osallistujien näkemyksiin ja tulevaisuuskäsityksiin. Lisäksi selvitetiin tulevaisuutta koskevan mielikuvaharjoituksen avulla, voisiko kansalaiskeskustelu edistää tulevien sukupolvien huomioimista päätöksenteossa.

Mielikuvaharjoitus toteutettiin sitä, että puolet pienryhmistä teki ennen keskustelua mielikuvaharjoituksen, jossa he aikamatkustivat vuoden 2050 Satakuntaan sekä havainnoivat ja pohtivat elämää siellä. Tarkoituksena oli auttaa osallistujia puntaroimaan maakunnan tulevaisuutta sen tulevien asukkaiden näkökulmasta.

Tulosten mukaan puntaroiva keskustelu sai kansalaiset kallistumaan aiempaa enemmän sille kannalle, että maakuntaa pitäisi kehittää ennemmin tulevaisuuden satakuntalaisten kuin siellä nykyään asuvien näkökulmasta. Myös valmius tehdä uhrauksia lisääntyi hieman. Toisaalta mielikuvaharjoituksen tehneiden ja muiden keskusteluryhmien välillä ei löytynyt tässä merkitsevää eroa. Tulokset kertovat siitä, että tulevien sukupolvien asemaan asettuminen ei ole välttämättä helppoa silloinkaan, kun siihen erikseen ohjataan.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää Satakunnan kansalaiskeskustelusta