Hanke

Tutkimme PALO-hankkeessa lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa ja hallinnossa. Vaikka inhimillisen toiminnan pitkän aikavälin vaikutuksista on paljon tietoa, se saa usein riittämättömästi huomiota päätöksenteossa. PALO:ssa tarkastelemme päätöksenteon lyhytjänteisyyden syitä yksilötasolla, ryhmissä ja eri poliittisissa instituutioissa. Edustuksellisissa demokratioissa vaalikausien väitetään lyhentävän vaaleilla valittujen kansanedustajien aikaperspektiiviä. Ratkaisuksi lyhytjänteisyyden ongelmaan kehitämme pitkän aikavälin vaikutukset paremmin huomioivia, deliberatiivisia osallistumisen ja päätöksenteon käytäntöjä. Politiikan käytäntöjä uudistamalla voidaan myös tulevien sukupolvien intressejä ottaa paremmin huomioon.

Tutkimushanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelmaa, joka käsittelee globaalin muutosten aiheuttamia haasteita suomalaisen poliittisen järjestelmän toimivuuteen ja vakauteen. Hankkeet tunnistavat ja kehittävät toimintatapoja, joilla voidaan sovittaa yhteen politiikanteon nopeatahtisuus ja yhteiskunnallisten uudistusten vaatima pitkäjänteisyys. PALO tekee yhteistyötä oman ohjelmansa sekä muiden STN-ohjelmien hankkeiden kanssa, ks. lisätietoa hankkeista Strategisen tutkimuksen neuvoston sivulta.