Hanke

Tutkimme PALO-hankkeessa lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa ja hallinnossa. Tarkastelemme päätöksenteon lyhytjänteisyyden syitä yksilötasolla, ryhmissä ja eri poliittisissa instituutioissa.

Kehitämme hankkeessa pitkän aikavälin vaikutukset paremmin huomioivia päätöksenteon käytäntöjä. Teemme tämän 1) tutkimalla päätöksentekijöiden ja kansalaisten päätöksenteon aikajänteitä 2) etsimällä uusia näkökulmia lyhytjänteisyyden vähentämiseksi 3) muotoilemalla uusia institutionaalisia ratkaisuja osallistumisen ja pitkäjänteisyyden tukemiseksi.

Ratkaisumme perustuvat kansalaisosallistumisen monipuolistamiseen ja kytkemiseen tiiviimmin osaksi päätöksentekoa, ja erityisesti kansalaisten ja päättäjien aikajänteen pidentämiseen deliberatiivisen eli puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla.

Tutkimushanke on osa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelmaa. Hankkeet tunnistavat ja kehittävät toimintatapoja, joilla voidaan sovittaa yhteen politiikanteon nopeatahtisuus ja yhteiskunnallisten uudistusten vaatima pitkäjänteisyys.

Lue lisää ratkaisuistamme