Pitkäjänteinen hallinta perustuu usein eliittivetoisiin instituutioihin

MacKenzie, Michael; Setälä, Maija & Kyllönen, Simo (toim.) (2023): Democracy and the Future. Future-Regarding Governance in Democratic Systems. Edinburgh University Press.

Kirja käsittelee tulevaisuuden huomioivan päätöksenteon ja pitkäjänteisen hallinnan haasteita ja mahdollisuuksia demokraattisissa järjestelmissä. Tarkastelun kohteena on kysymys demokraattisten instituutioiden suunnittelusta siten, että päätöksenteossa voidaan huomioida poliittisten päätösten pitkän aikavälin vaikutukset. Kirjan kirjoittajat ovat politiikan filosofeja, demokratiateoreetikkoja ja empiirisiä politiikan tutkijoita.

Teos tarkastelee teemaa monitieteisesti ja globaalista perspektiivistä. Kirjoittajien erityinen huomio kohdistuu Suomeen, jota käytetään esimerkkitapauksena siitä, miten tulevaisuuden huomioivaa päätöksentekoa voidaan toteuttaa. Suomella on yksi maailman edistyneimmistä valtiollisista ennakointijärjestelmistä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tulevaisuussuuntautunutta päätöksentekoa edistävä parlamentaarinen instituutio. Suomessa pitkäjänteistä päätöksentekoa edistävät myös monipuoluehallitusten perinne sekä kansalaisten korkea luottamus poliittisiin instituutioihin.

Kirjoittajat tunnistavat jännitteitä demokratian ja tulevaisuuden huomioivan päätöksenteon välillä. Kirjan keskeinen johtopäätös on, että pitkäjänteinen hallinta perustuu usein eliittivetoisiin instituutioihin. Tulevaisuuden huomioivan päätöksenteon ja hallinnan demokraattisen legitimiteetin turvaamiseksi näitä instituutioita tulisi täydentää uusilla kansalaisosallistumisen muodoilla, erityisesti puntaroivilla kansalaiskeskusteluilla.

Tutustu kirjaan sisältöön Edinburgh University Pressin verkkosivulla