Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

 

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Nelivuotista hanketta (2017-2021) rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

 

Tilaa uutiskirje

Näitä tutkimme

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Deliberatiivinen eli puntaroiva kansalaiskeskustelu

Huomisen huomaava demokratia

Ajankohtaista

Uusi politiikkasuositus on ilmestynyt

Satakunnan kansalaiskeskustelu siirtyy syksyyn

Eduskuntatalo

Blogi: Menneisyyden rakenteet rajoittavat politiikan tulevaisuuskeskusta

Tästä puhutaan

RT @KolmonenPetteri: "Even in Finland, a country with a "high civic literacy" population, policymakers do not view deliberative mini-public…
RT @aboakademi: While citizens showed high levels of trust in their capacity to make decisions within deliberative groups, policymakers rem…
RT @DiscoverSoc: Latest research identifies a trust gap between professional policy-makers and the influence-seeking public who feel estran…

Yhteistyössä