Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

 

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) oli hanke, jossa tutkittiin lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa. Tutkimusta rahoitti vuosina 2017-2022 strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeessa olivat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

PALO tuotti tuotti tietoa pitkäjänteisen politiikan nykytilasta sekä päättäjien ja kansalaisten päätöksenteon aikajänteistä. Hanke myös kehitti pitkäjänteisyyttä tukevia ja kestävän politiikan mahdollistavia kansalaisosallistumisen käytäntöjä. PALOssa tutkittiin erityisesti deliberatiivisia eli puntaroivia kansalaiskeskusteluja.

Tutustu tuloksiimme

Tutustu puntaroivan kansalaiskeskustelun oppaseen

 

Tutustu tuloksiimme

Julkaisut

Kokeilut

Oppaat ja suositukset

Ajankohtaista

PALO-hanke päättyi helmikuuhun 2022 - lue tutkimustuloksistamme!

Hankkeen päätöskuulumiset uutiskirjeessä

Policy brief 1/2022 | Puntaroivat kansalaiskeskustelut suomalaisen demokratian vahvistajina

Tästä puhutaan

RT @Alustalehti: @Politiikasta_fi ja @TampereUni demokratiatutkimusverkoston kanssa koordinoitu juttusarja jatkuu Alustalla professori @Kai
RT @Samforsk_Abo: Summer School program https://t.co/dJaI1JoTPp
RT @catcoolha: Kirjoituksessa mainituista puntaroivista kansalaiskeskusteluista on koottu tietoa uudelle Kansalaiskeskusteluopas-sivustolle…

Yhteistyössä