Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

 

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Hanketta (2017-2022) rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

PALOn tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

 

Tilaa uutiskirje

Näitä tutkimme

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Deliberatiivinen eli puntaroiva kansalaiskeskustelu

Huomisen huomaava demokratia

Ajankohtaista

Ajankohtaista | PALOn tuoreet kuulumiset joulukuun uutiskirjeessä

Tapahtuma | Demokratiakorjaamo 17.2.2021

Blogi | EU-yhteistyön ongelma- ja kehityskohdat koronakriisin hoitamisessa

Tästä puhutaan

RT @KyllonenSimo: Mielenkiinnolla odotan mikä kansalaisten mielestä on reilua. Juuri näitä erilaisia käsityksiä oikeudenmukaisista ilmastot…
RT @Smith1966G: Excited to see my new book, "Can Democracy Safeguard the Future?", is now available from @politybooks. Thanks to @romankrzn
RT @NicoleCurato: What is the role of academia in convening, designing, facilitating and assessing participatory processes? Check out @ECPR

Yhteistyössä