Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

 

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeessa tutkittiin lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa. Tutkimusta rahoitti vuosina 2017–2022 strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen toteuttivat Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

PALO tuotti tietoa pitkäjänteisen politiikan nykytilasta sekä päätöksenteon aikajänteistä. Hanke myös kehitti pitkäjänteisyyttä tukevia ja kestävän politiikan mahdollistavia kansalaisosallistumisen käytäntöjä. PALOssa tutkittiin erityisesti deliberatiivisia eli puntaroivia kansalaiskeskusteluja.

Tutustu tuloksiimme

Tutustu puntaroivan kansalaiskeskustelun oppaseen

Tutustu tuloksiimme

Julkaisut

Kokeilut

Oppaat ja suositukset

Ajankohtaista

Webinaari | Authors meet a (friendly) critic: Democracy and the Future, 27.9.2023

Uusi julkaisu | Hankkeen englanninkielinen pääteos Democracy and the Future ilmestynyt!

Uusi julkaisu | Huomisen huomaava demokratia kokoaa yhteen PALOn tulokset suomeksi