Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

 

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Nelivuotista hanketta (2017-2021) rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

 

Tilaa uutiskirje

Näitä tutkimme

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Deliberatiivinen eli puntaroiva kansalaiskeskustelu

Huomisen huomaava demokratia

Ajankohtaista

Ajankohtaista | Satakunnan kansalaiskeskustelu 19.-20.9.2020

Vierailublogi | Puntaroiva kansalaiskeskustelu tuottaa harkitumpia kuntalaismielipiteitä

Tapahtuma | Studia generalia pitkäjänteisestä politiikasta syksyllä 2020

Tästä puhutaan

RT @APSA_DemInno: It's official! The @APSAtweets Democratic Innovations Related Group is up and running. Join today! https://t.co/sgv59rohL
RT @delibdemjournal: It is with great pleasure that we announce the publication of this powerhouse line-up of articles on Democracy without…
Vielä ehdit mukaan! Kohta käynnistyy luento kansalaisten ja päättäjien poliittisista aikakäsityksistä. Äänessä… https://t.co/XeoITtPBZz

Yhteistyössä