Siirry sisältöön
Kirjoja kirjahyllyssä

Julkaisut

Tieteelliset julkaisut

Christensen, Henrik Serup; & Setälä, Maija & Jäske, Maija (2018): Self-reported health and democratic innovations: the case of the citizens’ initiative in Finland. European Political Science.

Christensen, Henrik Serup; Jäske, Maija; Setälä, Maija & Laitinen, Elias (2017): The Finnish Citizens’ Initiative – Towards Inclusive Agenda-Setting? Scandinavian Political Studies 40:2, 411–433.

Christensen, Henrik Serup & von Schoultz, Åsa (2018): Ideology and Deliberation: An Analysis of Public Support for Deliberative Practices in Finland. International Journal of Public Opinion Research.  

Grönlund, Kimmo; Herne Kaisa & Setälä, M. (2017): Empathy in a Citizen Deliberation Experiment. Scandinavian Political Studies 40:4, 457-480.

Herne, Kaisa (2018): Oikeudenmukaisuus filosofisena käsitteenä. Teoksessa Matti Häyry, Tuja Takala, Johanna Ahola-Launonen (toim.) Oikeudenmukaisuuden ongelma. Helsinki: Gaudeamus, 197-207.

Herne, Kaisa (2017): Miten valitaan äänestyssääntöjä? Ajatus 74. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 2017, 281-294.

Lappalainen, Olli (2018): Cooperation and Strategic Complementarity: An Experiment with Two Voluntary Contribution Mechanism Games with Interior Equilibria. Games. 9(3):45.

Lindell, Marina & Strandberg, Kim (2018): A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation. Scandinavian Political Studies 41:3, 239–262.

Lindell, Marina; Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2018): Samtal om svenskan: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper. Politiikka, 60:1, 6–18.

Mattila, Mikko & Lauri Rapeli (2018): Just sick of it? Health and political trust in Western Europe. European Journal of Political Research, 57:1, 116-134.

Mattila, Mikko; Rapeli, Lauri; Wass, Hanna & Söderlund, Peter (2017): Health and political engagement. Routledge: London.

Mattila, Mikko; Wass Hanna; Lahtinen Hannu; Martikainen Pekka; Rapeli, Lauri; Sund Reijo & Söderlund, Peter (2018): Terveys ja poliittinen osallisuus. Tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, 182-190

Mäntymaa, Erkki; Ovaskainen, Ville; Juutinen, Artti & Tyrväinen, Liisa (2018): Integrating nature-based tourism and forestry in private lands under heteogenous visitor preferences for forest attributes. Journal of Environmental Planning and Management, 61:4, 724-746.

Nieminen, Sakari & Rapeli, Lauri (2018): Fighting Misperceptions and Doubting Journalists’ Objectivity: A Review of Fact-checking Literature. Political Studies Review.

Rapeli, Lauri; Mattila, Mikko & Papageorgiou, Achillefs (2018): Breaking a habit: The impact of health on turnout and party choice. Party Politics (Accepted for publication).

Setälä, Maija (2017): Connecting deliberative mini-publics to representative decision making, European Journal of Political Research. 56:4, 846–863.

Setälä, Maija (2017): Deliberative mini-publics. In Morel, Laurence & Qvortrup, Matt (eds.): Routledge Companion to Referendums and Direct Democracy. Abingdon: Routledge, 464-479.

Smith, Graham & Setälä, Maija (2018): Minipublics and Deliberative Democracy. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark, eds. (2018): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press.

Strandberg, Kim & Grönlund, Kimmo (2018): Online Deliberation. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark, eds. (2018): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press. 

Vogt, Henri (2018): Trajectories of attitudes towards European integration. The new member states and beyond, in Peeter Vihalemm, Anu Masso & Signe Opermann (eds), The Routledge International Handbook of European Social Transformations. London & New York: Routledge, 2018.

Vogt, Henri (2018): Liberaalin maailmanjärjestyksen kohtalosta. Kosmopolis 48:1-2, 59-66.

Ylisalo, Juha (2017): Herders in the Budgetary Commons: The Fiscal Policy Consequences of Multiparty Government in the European Union. Turku: University of Turku.

Mediassa

Miten tulevat sukupolvet voitaisiin ottaa huomioon demokraattisessa päätöksenteossa?  Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Vaikuttaja-blogi 20.9.2018. Kaisa Herneen kirjoitus.

Kansalaiset ja päätöksenteko. Aamukahvit tutkijan kanssa, Turun yliopiston podcast 14.9.2018. Vieraana Henri Vogt.

Demokratiakokeilut pitkäjänteisemmän päätöksenteon tukena. Turun yliopiston blogi 7.9.2018. Maija Jäsken kirjoitus.

Kansalaisten osallisuuden kokemusta pitää vahvistaa. Helsingin Sanomat 7.9.2018. Vesa Koskimaan mielipidekirjoitus.

Varför forska i finlandssvenskar? Vasabladet 19.8.2018. Marina Lindellin kolumni

Käsittämätöntä elitismiä” – Nobelisti Bengt Holmströmin väite avoimuuden haitallisuudesta saa kovaa kritiikkiä tutkijoilta. Helsingin Sanomat 25.7.2018. Haastattelussa Maija Setälä.

Vill du sitta i ett medborgarparlament? Vasabladet 15.7.2018. Marina Lindellin kolumni

Kansalaisraadit voivat olla ratkaisu kansanäänestysten ongelmiin. Turun yliopisto – Ajankohtaista 2.7.2018.

Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin. Turun Sanomat 26.6.2018. Maija Setälän alio.

Tarvitaanko politiikassa empatiaa? Turun Sanomat 18.6.2018. Kaisa Herneen alio.

Konfliktin lähtökohta on aina vääryyskokemus. Luonnonvarakeskuksen blogi 11.6.2018. Juha Hiedanpään kirjoitus.

Suomalaiset puolueet voisivat demokratisoitua. Helsingin Sanomat 2.6.2018. Vesa Koskimaan vieraskynä.

Kehittyykö demokratia kokeillen? Arviointi demokratiakokeilijoiden apuna. Kokeileva Suomi -blogi  1.6.2018. Maija Faehnlen, Julia Jousilahden & Maija Jäsken kirjoitus.

Kansalaiset valmistelevat perustuslakiuudistuksia Irlannissa. Turun Sanomat 31.5.2018. Maija Setälän alio.

Empati håller samhället ihop. Västra Nyland 25.5.2018. Lauri Rapelin kolumni.

Deliberaatiota, dialogia vai molempia? Politiikasta.fi, 24.5.2018. Harri Raision, Maija Jäsken & Mikko Raskin kirjoitus.

Tutkijapaikalla. Eduskunnan kirjasto 23.5.2018. Videohaastattelussa Vesa Koskimaa.

Maankäytön suunnittelu on tulevaisuuden puntarointia. Turun Sanomat 7.4.2018.  Juha Hiedanpään & Aleksis Klapin alio.

Kansalaiset mukaan kansanvaltaa korjaamaan. Helsingin Sanomat 9.3.2018. Kaisa Herneen, Lauri Rapelin & Maija Setälän vieraskynä.

Tutkijat etsivät mallia tulevaisuuden päätöksentekoon. Tampereen yliopisto – Ajankohtaista 9.3.2018. Haastattelussa Kaisa Herne.

PALO etsii välineitä pitkäjänteisempään päätöksentekoon. Turun yliopisto – Ajankohtaista 6.3.2018. Haastattelussa Maija Setälä.

Poikkeuksellinen epävarmuuden kausi päättyy. Helsingin Sanomat 4.3.2018. Haastattelussa Henri Vogt.

Vilka konsekvenser har dagens politik för våra barnbarn? – Forskare vill hitta långsiktighet i våra beslut. Svenska Yle 16.2.2018. Haastattelussa Lauri Rapeli.

Hissprat. Västra Nyland 9.2.2018. Lauri Rapelin kolumni.

Tulevien sukupolvien intressit demokraattisessa päätöksenteossa. Politiikasta.fi, 6.2.2018. Maija Setälän kirjoitus.

Videot

PALO Perspectives | Maija Jäske: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot?

PALO Perspectives | Simon Caney: Overcoming short-termism in decision-making

PALO Perspectives | John Dryzek: How can deliberative democracy respond to the crisis of democracy? 

PALO Perspectives | John Gastil: How can direct democracy be made more deliberative?

PALO Perspectives | David Farrell: What can be learned from the Irish experience of mixing representative and deliberative democracy?

PALO Perspectives | Kaisa Herne: Mitä on deliberatiivinen demokratia?

PALO Perspectives | Alan M. Jacobs: How can democracies manage the future?

PALO Perspectives | Arild Vatn: How can intergenerational interests be included in decision-making?

PALO Perspectives | Mark E. Warren: What are the challenges for representing future generations?

PALO Perspectives | Claudia Landwehr: How can democracies make future generations count?

 

Luentotallenteet

Workshop on Intergenerational Justice and Democracy, 5-6 September 2018, University of Tampere.  Day 1 (video) Day 2 (video). NB! Password: palows18. Workshop program.

FPSA Annual Conference | Alan Jacobs: Policymaking for the long-term, 8 March 2018, University of Turku.  Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Arild Vatn: The challenge of long-term democratic decision-making in environmental governance, 16 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Mark E. Warren: Three challenges for long-term decision-making in democracies, 15 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Claudia Landwehr: Hearing silent voices – How democracies can make statistical victims count, 15 February 2018, University of Turku. Conference program.

Uutiskirjeet

PALO:n uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa. Voit tilata kirjeen tästä.

Uutiskirje 1/2018

Muut

PALO:n tilannekuvaraportti 2017

Hankkeen nimi ja numero julkaisuissa

Academy of Finland/Strategic Research Council project ”Participation in Long-Term Decision-Making”, decision numbers: 312671 (University of Turku), 312675 (University of Tampere), 312672 (Natural Resources Institute Finland), 312676 (Åbo Akademi).