Siirry sisältöön
Kirjoja kirjahyllyssä

Julkaisut

Tieteelliset julkaisut

2018

Christensen, Henrik Serup; & Setälä, Maija & Jäske, Maija (2018): Self-reported health and democratic innovations: the case of the citizens’ initiative in Finland. European Political Science.

Christensen, Henrik Serup & von Schoultz, Åsa (2018): Ideology and Deliberation: An Analysis of Public Support for Deliberative Practices in Finland. International Journal of Public Opinion Research.

Ekengren Oscarsson, Henrik & Lauri Rapeli (2018): Citizens and political sophistication. Teoksessa Dalton, Russell (toim.), Oxford Handbook of Politics. Oxford University Press.

Herne, Kaisa (2018): Maahanmuutto oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Teoksessa Elina Kestilä-Kekkonen ja Tapio Raunio (toim.) Valta ja Politiikka. Valtiotieteellinen yhdistys, 45-71.

Herne, Kaisa (2018): Oikeudenmukaisuus filosofisena käsitteenä. Teoksessa Matti Häyry, Tuija Takala, Johanna Ahola-Launonen (toim.) Oikeudenmukaisuuden ongelma. Gaudeamus, 197-207.

Herne, Kaisa (2018): Sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Teoksessa Juha Räikkä (toim.) Yhteiskuntafilosofia. Toinen, muokattu painos. Unipress.

Himmelroos, Staffan & Christensen, Henrik Serup (2018): The potential of deliberative reasoning: patterns of attitude change and consistency in cross-cutting and like-minded deliberation. Acta Politica, online first.

Jäske, Maija (2018): Participatory innovations and maxi-publics: The influence of participation possibilities on perceived legitimacy at the local level in Finland. European Journal of Political Research.

Jäske, Maija & Rapeli, Lauri (2018): Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus. Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimuskatsauksia 5/2018.

Koskimaa, Vesa (2018): Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä. Book review. Politiikka, accepted for publication.

Kyllönen, Simo (2018): Climate Change, No‐Harm Principle, and Moral Responsibility of Individual Emitters. Journal of Applied Philosophy, 35:4, 737–758.

Lagerspetz, Eerik (2018): Poliittinen vapaus. Teoksessa Juha Räikkä (toim.) Yhteiskuntafilosofia. Toinen, muokattu painos. Unipress, 83-102.

Lagerspetz, Eerik (2018): Poliittinen velvoite. Teoksessa Juha Räikkä (toim.) Yhteiskuntafilosofia. Toinen, muokattu painos. Unipress, 132-152.

Lappalainen, Olli (2018): Cooperation and Strategic Complementarity: An Experiment with Two Voluntary Contribution Mechanism Games with Interior Equilibria. Games. 9(3):45.

Lindell, Marina & Strandberg, Kim (2018): A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation. Scandinavian Political Studies 41:3, 239–262.

Lindell, Marina; Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2018): Samtal om svenskan: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper. Politiikka, 60:1, 6–18.

Mattila, Mikko & Lauri Rapeli (2018): Just sick of it? Health and political trust in Western Europe. European Journal of Political Research, 57:1, 116-134.

Mattila, Mikko; Wass Hanna; Lahtinen Hannu; Martikainen Pekka; Rapeli, Lauri; Sund Reijo & Söderlund, Peter (2018): Terveys ja poliittinen osallisuus. Tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, 182-190

Mäntymaa, Erkki; Ovaskainen, Ville; Juutinen, Artti & Tyrväinen, Liisa (2018): Integrating nature-based tourism and forestry in private lands under heteogenous visitor preferences for forest attributes. Journal of Environmental Planning and Management, 61:4, 724-746.

Mäntymaa, Erkki; Juutinen, Artti; Tyrväinen, Liisa; Karhu, Jouni & Kurttila, Mikko (2018): Participation and compensation claims in voluntary forest landscape conservation: The case of the Ruka-Kuusamo tourism area, Finland. Journal of Forest Economics 33, 14-24.

Nieminen, Sakari & Rapeli, Lauri (2018): Fighting Misperceptions and Doubting Journalists’ Objectivity: A Review of Fact-checking Literature. Political Studies Review, online first.

Rapeli, Lauri (2018): Does political sophistication affect electoral outcomes? Government & Opposition, 53:2, 181-204.

Rapeli, Lauri; Mattila, Mikko & Papageorgiou, Achillefs (2018): Breaking a habit: The impact of health on turnout and party choice. Party Politics, accepted for publication.

Smith, Graham & Setälä, Maija (2018): Minipublics and Deliberative Democracy. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark (eds.): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press.

Strandberg, Kim & Grönlund, Kimmo (2018): Online Deliberation. In Bächtiger, André; Dryzek, John; Mansbridge, Jane &  Warren, Mark, (eds.): The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford University Press.

Vogt, Henri (2018): Trajectories of attitudes towards European integration. The new member states and beyond. In Peeter Vihalemm, Anu Masso & Signe Opermann (eds.), The Routledge International Handbook of European Social Transformations. Routledge.

Vogt, Henri (2018): Liberaalin maailmanjärjestyksen kohtalosta. Kosmopolis 48:1-2, 59-66.

Ylisalo, Juha (2018): Miten budjettiyhteislaitumia hoidetaan? Monipuoluehallinnon vaihtelevat vaikutukset julkistalouteen EU-maissa. Politiikka 60:3, 228–235.

 

2017

Christensen, Henrik Serup; Jäske, Maija; Setälä, Maija & Laitinen, Elias (2017): The Finnish Citizens’ Initiative – Towards Inclusive Agenda-Setting? Scandinavian Political Studies 40:2, 411–433.

Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa & Setälä, Maija (2017): Empathy in a Citizen Deliberation Experiment. Scandinavian Political Studies 40:4, 457-480.

Herne, Kaisa (2017): Miten valitaan äänestyssääntöjä? Ajatus 74. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 2017, 281-294.

Hiedanpää, Juha; Hänninen, Harri; Karhula, Timo; Koikkalainen, Kauko; Naskali, Arto; Salmi, Pekka; Setälä, Jari & Vainio, Annukka (2017): Biotalouden vaikuttamispolitiikka ja institutionaalinen kannusterakenne. Maaseudun uusi aika 25:1, 5-23.

Hiedanpää, Juha; Pellikka, Jani (2017): Preadaptative Transactions and Institutional Change: Wolf-critical activism in southwestern Finland. Environmental Policy and Governance 27:3, 270-281

Hiedanpää, Juha & Pellikka, Jani (2017): Metsäpeuran palautusistutuksen sosiaalisten vaikutusten arviointi Seitsemisen kansallispuistossa ja lähiympäristössä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 34/2017

Hiedanpää, Juha (2017): Kiertotaloudesta biotalouteen. Teoksessa Petra Partanen (toim.) 2017. Kala – kohtalo vai kutsumus. ProKala, 180-182.

Leino, Mikko & Perälä Annu (2017): Ehdokasasettelu. Teoksessa Sini Ruohonen (toim.) #Makuvaalit. Pientä hienosäätöä maakuntavaaleihin. Ajatuspaja Toivo, 48-54.

Mattila, Mikko; Rapeli, Lauri; Wass, Hanna & Söderlund, Peter (2017): Health and political engagement. Routledge.

Pellikka, Jani & Hiedanpää, Juha (2017): Looking for a common ground: useful knowledge and adaptation in wolf politics in southwestern Finland. Wildlife Biology.

Salmi, Pekka, Setälä, Jari, Mäntymaa, Erkki, Peltola, Rainer, Pouta, Eija, Miettinen, Antti (2017): Määrittelemättömät omistusoikeudet ja omistajuus. Teoksessa: Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita / toim. Heimo Karppinen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 2/2017: p. 22-28.

Salmi, Pekka; Setälä, Jari; Mäntymaa, Erkki; Peltola, Rainer; Pouta, Eija & Miettinen, Antti (2017): Määrittelemättömät omistusoikeudet ja omistajuus. Teoksessa Heimo Karppinen (toim.) Maan ja veden omistus: ongelmia, tietoa ja tutkimustarpeita. Luke, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 2/2017, 22-28.

Salo, Matti; Hiedanpää, Juha; Luoma, Mikael, & Pellikka, Jani (2017): Nudging the impasse? Lessons from the nationwide online wolf management forum in Finland. Society & Natural Resources, 30:9, 1141–1157.

Sandström, Camilla; Sjölander-Lindqvist, Annelie; Pellikka, Jani; Hiedanpää, Juha; Krange, Olve & Skogen, Ketil (2018): Between politics and management: governing large carnivores in Fennoscandia. In Hovardas T. (ed.) Large Carnivore Conservation and Management. Routledge, 269-290.

Scopelliti, Massimiliano; Molinario, Erica; Bonaiuto, Flavia; Bonnes, Mirilia; Cicero, Lavinia; De Dominicis, Stefano; Fornara, Ferdinando; Admiraal, Jeroen; Beringer, Almut; Dedeurwaerdere, Tom; de Groot, Wouter; Hiedanpää, Juha; Knights, Paul; Knippenberg, Luuk; Polajnar Horvat, Katarina; Popa, Florin; Porras-Gomez, Carmen; Smrekar, Ales; Soethe, Nathalie; Bonaiuto, Marino.(2018): What makes you a “hero” for nature? Socio-psychological profiling of leaders committed to nature and biodiversity protection across seven EU countries. Journal of Environmental Planning and Management 61:5–6, 970–993.

Setälä, Maija (2017): Connecting deliberative mini-publics to representative decision making, European Journal of Political Research. 56:4, 846–863.

Setälä, Maija (2017): Deliberative mini-publics. In Morel, Laurence & Qvortrup, Matt (eds.): Routledge Companion to Referendums and Direct Democracy. Routledge, 464-479.

Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2017) Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions? Deliberative democracy and group polarization. International Political Science Review, online first.

Ylisalo, Juha (2017): Herders in the Budgetary Commons: The Fiscal Policy Consequences of Multiparty Government in the European Union. University of Turku.

Politiikkasuositukset

PALO Policy Brief 1/2019: Aktiivinen kansalaisosallistuminen voi parantaa päätöksenteon laatua.

Mediassa

Medborgarrådet i Korsholm: Medlemmars bindningar väcker diskussion. Vasabladet 12.2.2019 (tilaajalle).

Språk, ekonomi och demokrati – Korsholms medborgarråd tentade politiker och experter om fusion med Vasa. Svenska Yle 10.2.2019.

Experter svarade på medborgarrådets frågor om fusionavtalet mellan Vasa och Korsholm. Vasabladet 10.2.2019 (tilaajalle)

Politikerna fick svara på medborgarnas frågor. Vasabladet 10.2.2019 (tilaajalle)

Mustasaaren kansalaisraati grillasi poliitikkoja: Mihin perustuu väite, että Vaasasta ei saa palvelua ruotsin kielellä? Pohjalainen 10.2.2019 (tilaajille).

Politikerna lade korten på bordet om fusionsavtalet mellan Vasa och Korsholm. Vasabladet 9.2.2019 (tilaajalle)

Korsholmarna får vägledning inför folkomröstningen: Medborgarråd ger utlåtande om fusionsförslaget. Vasabladet 8.2.2019 (tilaajille)

Mustasaaren kansalaisraati koottu ja aloittaa työnsä. Yle 8.2.2019.

Mustasaaren kansalaisraati aloittaa urakkansa: suomenkielisten määrä raadissa on yllätys. Pohjalainen 4.2.2019 (tilaajille).

Stort intresse för medborgarpåverkan i Korsholm – Professor: ”En unik möjlighet. Vasabladet 4.2.2019 (tilaajille).

Mustasaaren kansalaisraati aloittaa urakkansa: suomenkielisten määrä raadissa on yllätys. Pohjalainen 5.2.2019 (tilaajalle).

Stort intresse för medborgarpåverkan i Korsholm – Professor: ”En unik möjlighet. Vasabladet 4.2.2019 (tilaajalle).

Turun yliopisto ja Åbo Akademi kokeilevat uudenlaista kansalaisdemokratian muotoa – malli otettu Yhdysvalloista. Turun Sanomat 4.2.2019.

Kansalaisaloitteiden eduskuntakäsittelyyn panostettava. Maija Setälän kirjoitus Turun Sanomissa 28.1.2019.

Korsholmarna ska få argument för och emot fusion hem på posten – oklart om det kan tina upp klimatet. Svenska Yle 17.1.2019.

Toisena Euroopassa: Mustasaarelaiset ovat saaneet kutsun kansanäänestyksen vaihtoehtoja arvioivaan kansalaisraatiin. Pohjalainen 10.1.2019 (tilaajalle).

Väitös: Suoran kansalaisosallistumisen muodot lisääntyneet kunnissa. Kuntalehti 9.1.2019.

Mustasaaressa kootaan kansalaisraati punnitsemaan Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosta. Yle Uutiset 4.1.2019.

Forskare välkomnar rådgivande folkomröstning: ”Tvingar politiker att reagera på resultatet Vasabladet 27.12.2018 (tilaajalle).

Onko demokratian uudistaminen utopiaa – vai dystopian välttämistä? Tiedelehti Hybris 11/2018. Maija Setälän kirjoitus.

Puntaroiva keskustelu osaksi kansalaisosallistumista. Sitran Tieto päätöksenteossa -blogi. Kaisa Herneen kirjoitus 31.10.2018.

Turku uudistaa osallisuuden toimintamallia – tutkimustieto uudistamisen tukena. Kuntalehti 29.10.2018.

Turku uudistaa osallisuuden toimintamallinsa yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Turun kaupunki – Ajankohtaista 26.10.2018.

Kaavapuntari – uudenlainen tapa osallistua maakuntakaavan valmisteluun. Luonnonvarakeskus – Ajankohtaista 12.10.2018.

Kaavapuntari näyttää tietä kohti vuorovaikutteisempaa maankäytön suunnittelua. Varsinais-Suomen liiton blogi. Matti Salon kirjoitus 3.10.2018.

Complexity in policy analysis. Versus-lehti 1.10.2018. Juha Hiedanpään kommentaari tiededebattiin.

Utopia oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Tiedelehti Hybris 10/2018. Kaisa Herneen kirjoitus.

Miten tulevat sukupolvet voitaisiin ottaa huomioon demokraattisessa päätöksenteossa? Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Vaikuttaja-blogi. Kaisa Herneen kirjoitus 20.9.2018.

Tietoarkisto takaa tieteen uskottavuuden. Tietoarkiston Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari 17.9.2018. Lauri Rapelin esitys.

Kansalaiset ja päätöksenteko. Aamukahvit tutkijan kanssa, Turun yliopiston podcast 14.9.2018. Vieraana Henri Vogt.

Demokratiakokeilut pitkäjänteisemmän päätöksenteon tukena. Turun yliopiston blogi 7.9.2018. Maija Jäsken kirjoitus.

Kansalaisten osallisuuden kokemusta pitää vahvistaa. Helsingin Sanomat 7.9.2018. Vesa Koskimaan mielipidekirjoitus.

Varför forska i finlandssvenskar? Vasabladet 19.8.2018. Marina Lindellin kolumni

Käsittämätöntä elitismiä” – Nobelisti Bengt Holmströmin väite avoimuuden haitallisuudesta saa kovaa kritiikkiä tutkijoilta. Helsingin Sanomat 25.7.2018.

Vill du sitta i ett medborgarparlament? Vasabladet 15.7.2018. Marina Lindellin kolumni

Kansalaisraadit voivat olla ratkaisu kansanäänestysten ongelmiin. Turun yliopisto – Ajankohtaista 2.7.2018.

Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin. Turun Sanomat 26.6.2018. Maija Setälän alio.

Tarvitaanko politiikassa empatiaa? Turun Sanomat 18.6.2018. Kaisa Herneen alio.

Konfliktin lähtökohta on aina vääryyskokemus. Luonnonvarakeskuksen blogi 11.6.2018. Juha Hiedanpään kirjoitus.

Suomalaiset puolueet voisivat demokratisoitua. Helsingin Sanomat 2.6.2018. Vesa Koskimaan vieraskynä.

Kehittyykö demokratia kokeillen? Arviointi demokratiakokeilijoiden apuna. Kokeileva Suomi -blogi  1.6.2018. Maija Faehnlen, Julia Jousilahden & Maija Jäsken kirjoitus.

Kansalaiset valmistelevat perustuslakiuudistuksia Irlannissa. Turun Sanomat 31.5.2018. Maija Setälän alio.

Empati håller samhället ihop. Västra Nyland 25.5.2018. Lauri Rapelin kolumni.

Deliberaatiota, dialogia vai molempia? Politiikasta.fi, 24.5.2018. Harri Raision, Maija Jäsken & Mikko Raskin kirjoitus.

Tutkijapaikalla. Eduskunnan kirjasto 23.5.2018. Videohaastattelussa Vesa Koskimaa.

Kansalaiskeskustelu terveydenhuollon kysymyksistä lisää luottamusta. Bioetiikan instituutin blogi. Mikko Värtön kirjoitus 9.5.2018.

Maankäytön suunnittelu on tulevaisuuden puntarointia. Turun Sanomat 7.4.2018.  Juha Hiedanpään & Aleksis Klapin alio.

Kansalaiset mukaan kansanvaltaa korjaamaan. Helsingin Sanomat 9.3.2018. Kaisa Herneen, Lauri Rapelin & Maija Setälän vieraskynä.

Tutkijat etsivät mallia tulevaisuuden päätöksentekoon. Tampereen yliopisto – Ajankohtaista 9.3.2018.

PALO etsii välineitä pitkäjänteisempään päätöksentekoon. Turun yliopisto – Ajankohtaista 6.3.2018.

Poikkeuksellinen epävarmuuden kausi päättyy. Helsingin Sanomat 4.3.2018.

Vilka konsekvenser har dagens politik för våra barnbarn? – Forskare vill hitta långsiktighet i våra beslut. Svenska Yle 16.2.2018.

Hissprat. Västra Nyland 9.2.2018. Lauri Rapelin kolumni.

Tulevien sukupolvien intressit demokraattisessa päätöksenteossa. Politiikasta.fi 6.2.2018. Maija Setälän kirjoitus.

Kansalaisaloite hakee vielä muotoaan – allekirjoitusten määrää voidaan viilata. Turun Sanomat 18.1.2018.

Meillä menestyy vallatonkin presidentti. Tiede, 1/2018, 20-25. Lauri Rapelin kirjoitus.

Suomen Akatemialta miljoonarahoitus turkulaiselle tutkimukselle. Turun Sanomat 11.9.2017.

Videot

PALO Perspectives |  Puntaroituja päätöksiä – mitä on puntaroiva kansalaiskeskustelu?

PALO Perspectives | Maija Jäske: Mitä ovat kansalaisosallistumisen uudet muodot?

PALO Perspectives | Simon Caney: Overcoming short-termism in decision-making

PALO Perspectives | John Dryzek: How can deliberative democracy respond to the crisis of democracy? 

PALO Perspectives | John Gastil: How can direct democracy be made more deliberative?

PALO Perspectives | David Farrell: What can be learned from the Irish experience of mixing representative and deliberative democracy?

PALO Perspectives | Kaisa Herne: Mitä on deliberatiivinen demokratia?

PALO Perspectives | Alan M. Jacobs: How can democracies manage the future?

PALO Perspectives | Arild Vatn: How can intergenerational interests be included in decision-making?

PALO Perspectives | Mark E. Warren: What are the challenges for representing future generations?

PALO Perspectives | Claudia Landwehr: How can democracies make future generations count?

 

Luentotallenteet

Workshop on Intergenerational Justice and Democracy, 5-6 September 2018, University of Tampere.  Day 1 (video) Day 2 (video). NB! Password: palows18. Workshop program.

FPSA Annual Conference | Alan Jacobs: Policymaking for the long-term, 8 March 2018, University of Turku.  Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Arild Vatn: The challenge of long-term democratic decision-making in environmental governance, 16 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Mark E. Warren: Three challenges for long-term decision-making in democracies, 15 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf). Conference program.

PALO Opening conference | Claudia Landwehr: Hearing silent voices – How democracies can make statistical victims count, 15 February 2018, University of Turku. Conference program.

Uutiskirjeet

PALO:n uutiskirje ilmestyy muutaman kerran vuodessa. Voit tilata kirjeen tästä.

Uutiskirje 1/2018

Uutiskirje 2/2018

Muut

PALO:n tilannekuvaraportti 2017

Hankkeen nimi ja numero julkaisuissa

Academy of Finland/Strategic Research Council project ”Participation in Long-Term Decision-Making”, decision numbers: 312671 (University of Turku), 312675 (University of Tampere), 312672 (Natural Resources Institute Finland), 312676 (Åbo Akademi).