Siirry sisältöön
Ihmiset suojatiellä

Julkaisut

Tieteelliset julkaisut

Christensen, Henrik Serup; Jäske, Maija; Setälä, Maija & Laitinen, Elias (2017): The Finnish Citizens’ Initiative – Towards Inclusive Agenda-Setting? Scandinavian Political Studies 40:2, 411–433.

Christensen, Henrik Serup & von Schoultz, Åsa (2018): Ideology and Deliberation: An Analysis of Public Support for Deliberative Practices in Finland. International Journal of Public Opinion Research.  

Grönlund, Kimmo; Herne Kaisa & Setälä, M. (2017): Empathy in a Citizen Deliberation Experiment. Scandinavian Political Studies 40:4, 457-480.

Herne, Kaisa (2018): Oikeudenmukaisuus filosofisena käsitteenä. Teoksessa Matti Häyry, Tuja Takala, Johanna Ahola-Launonen (toim.) Oikeudenmukaisuuden ongelma. Helsinki: Gaudeamus, 197-207.

Herne, Kaisa (2017): Miten valitaan äänestyssääntöjä? Ajatus 74. Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 2017, 281-294.

Lindell, Marina; Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2018): Samtal om svenskan: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper. Politiikka, 60:1, 6–18.

Mattila, Mikko & Lauri Rapeli (2018): Just sick of it? Health and political trust in Western Europe. European Journal of Political Research, 57:1, 116-134.

Mattila, Mikko; Rapeli, Lauri; Wass, Hanna & Söderlund, Peter (2017): Health and political engagement. Routledge: London.

Mattila, Mikko; Wass Hanna; Lahtinen Hannu; Martikainen Pekka; Rapeli, Lauri; Sund Reijo & Söderlund, Peter (2018): Terveys ja poliittinen osallisuus. Tutkimustuloksia terveyden ja poliittisen kiinnittymisen välisestä suhteesta. Yhteiskuntapolitiikka 83:2, 182-190

Mäntymaa, Erkki; Ovaskainen, Ville; Juutinen, Artti & Tyrväinen, Liisa (2018): Integrating nature-based tourism and forestry in private lands under heteogenous visitor preferences for forest attributes. Journal of Environmental Planning and Management, 61:4, 724-746.

Rapeli, Lauri; Mattila, Mikko & Papageorgiou, Achillefs (2018): Breaking a habit: The impact of health on turnout and party choice. Party Politics (Accepted for publication).

Setälä, Maija (2017): Connecting deliberative mini-publics to representative decision making, European Journal of Political Research. 56:4, 846–863.

Setälä, Maija (2017): Deliberative mini-publics. In Morel, Laurence & Qvortrup, Matt (eds.): Routledge Companion to Referendums and Direct Democracy. Abingdon: Routledge, 464-479.

Vogt, Henri (2018): Trajectories of attitudes towards European integration. The new member states and beyond, in Peeter Vihalemm, Anu Masso & Signe Opermann (eds), The Routledge International Handbook of European Social Transformations. London & New York: Routledge, 2018.

Ylisalo, Juha (2017): Herders in the Budgetary Commons: The Fiscal Policy Consequences of Multiparty Government in the European Union. Turku: University of Turku.

Media ja haastattelut

Maankäytön suunnittelu on tulevaisuuden puntarointia, Turun Sanomat 7.4.2018.  Juha Hiedanpään & Aleksis Klapin alio 7.4.2018.

Kansalaiset mukaan kansanvaltaa korjaamaan, Helsingin Sanomat 9.3.2018. Kaisa Herneen, Lauri Rapelin & Maija Setälän mielipidekirjoitus.

Tutkijat etsivät mallia tulevaisuuden päätöksentekoon, Tampereen yliopisto – Ajankohtaista 9.3.2018. Haastattelussa Kaisa Herne.

PALO etsii välineitä pitkäjänteisempään päätöksentekoon, Turun yliopisto – Ajankohtaista 6.3.2018. Haastattelussa Maija Setälä.

Poikkeuksellinen epävarmuuden kausi päättyy, Helsingin Sanomat 4.3.2018. Haastattelussa Henri Vogt.

Vilka konsekvenser har dagens politik för våra barnbarn? – Forskare vill hitta långsiktighet i våra beslut, Svenska Yle 16.2.2018. Haastattelussa Lauri Rapeli.

Hissprat, Västra Nyland 9.2.2018. Lauri Rapelin kolumni.

Tulevien sukupolvien intressit demokraattisessa päätöksenteossa, Politiikasta.fi, 6.2.2018. Maija Setälän blogikirjoitus.

Videomateriaalit

PALO Perspectives | Arild Vatn: How can intergenerational interests be included in decision-making?

PALO Perspectives | Mark E. Warren: What are the challenges for representing future generations?

PALO Perspectives | Claudia Landwehr: How can democracies make future generations count?

Luentotallenteet

FPSA Annual Conference | Alan Jacobs: Policymaking for the long-term, 8 March 2018, University of Turku.  Presentation (pdf)

PALO Opening conference | Arild Vatn: The challenge of long-term democratic decision-making in environmental governance, 16 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf)

PALO Opening conference | Mark E. Warren: Three challenges for long-term decision-making in democracies, 15 February 2018, University of Turku. Presentation (pdf)

PALO Opening conference | Claudia Landwehr: Hearing silent voices – How democracies can make statistical victims count, 15 February 2018, University of Turku.

Muut

PALO:n tilannekuvaraportti 2017

PALO:n co-creation -aivoriihi, 10.11.2017, Forum Marinum