Kansalaisraati pohtimaan kansanäänestyskysymystä Mustasaaressa

FI | SV

AJANKOHTAISTA | 4. TAMMIKUUTA 2019

Mustasaaressa kokeillaan Suomen oloissa aivan uudenlaista kansalaisvaikuttamisen muotoa: kansanäänestysvaihtoehtoja arvioivaa kansalaisraatia. Tammikuun alussa 1 400 satunnaisesti valittua mustasaarelaista saa kutsun raatiin. Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden joukosta valitaan 24 osallistujaa siten, että he edustavat Mustasaaren väestöä kielen, asuinpaikan ja kuntaliitosta koskevan kannan suhteen. Raati laatii tiiviin julkilausuman kuntaliitoksen keskeisimmistä huomioista ja näkökannoista. Julkilausuma jaetaan jokaiselle mustasaarelaiselle äänioikeutetulle ennen kansanäänestystä.

Mustasaaressa kokeillaan helmikuussa kansalaisraatia ennen Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitoksen neuvoa-antavaa kansanäänestystä. Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden toteuttama kansalaisraati on osa PALO-tutkimushanketta, jossa kehitetään suoran kansalaisosallistumisen eri tapoja ja parannetaan näin suomalaista demokratiaa.

– Oregonissa kansalaisraateja on käytetty jo vuodesta 2010 arvioimaan kansalaisaloitteita ennen niitä koskevaa kansanäänestystä. Kansalaisraadin julkilausuma jaetaan kaikille äänestäjille, jotta he voivat hyödyntää sitä äänestyspäätöstä tehdessään. Tutkimusten mukaan suuri osa äänestäjistä on lukenut julkilausumia ja kokenut ne hyödyllisiksi. Mustasaaren kansanäänestys koskee moniulotteista ja kauaskantoista kysymystä, ja siksi on erityisen tärkeää auttaa äänestäjiä tekemään puntaroituja päätöksiä, Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä kertoo.

 

Kutsut tammikuussa, kansalaisraati helmikuussa  

Tammikuun alussa raatiin saa kutsun 1 400 Mustasaaren kunnan äänioikeutettua. Kutsuttavat on valittu satunnaisesti, joten kaikilla Mustasaaren asukkailla on yhtä suuri todennäköisyys tulla kutsutuksi.

– Toivomme, että mahdollisimman moni kutsun saanut ilmoittautuu vapaaehtoiseksi raatiin. Näin voimme varmistua siitä, että kokoonpano on monipuolinen ja heijastelee parhaalla mahdollisella tavalla Mustasaaren väestöä kielen, asuinpaikan ja kuntaliitosta koskevan kannan suhteen. Tästä syystä kysymme ilmoittautumisen yhteydessä erilaisia taustatietoja. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin, Setälä kertoo.

Kiinnostuneiden joukosta raatiin valitaan 24 osallistujaa. Kaksikielisesti toteutettava raati kokoontuu Mustasaaressa 9.–10. ja 16.–17. helmikuuta 2019.

 

Puntaroitua tietoa kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille     

Mustasaaren raadissa taustoiltaan ja mielipiteiltään erilaiset kuntalaiset arvioivat ohjatusti kuntaliitoskysymystä. Kansalaisraati kuulee asiantuntijoita sekä puolestapuhujia, jotka esittävät näkemyksiä kuntaliitoksen puolesta ja sitä vastaan.

Raadin tehtävänä on laatia yhden sivun julkilausuma kuntaliitoskysymyksen keskeisimmistä huomioista ja näkökannoista, joka postitetaan kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Julkilausuma sisältää raadin jäsenten eli kuntalaisten luotettavaksi ja tärkeäksi arvioimaa tietoa kaikkien mustasaarelaisten äänestyspäätöksen tueksi.

– Käyttämämme menetelmä takaa, että tavalliset kuntalaiset pääsevät ääneen ja kuntaliitoskysymystä arvioidaan monipuolisesti eri näkökulmista. Vaikka me tutkijat olemme mukana toteuttamassa raatia, kyse on ennen kaikkea mustasaarelaisten omasta prosessista. Raati toimii ikään kuin kaikkien äänestäjien silminä ja korvina, Setälä toteaa.

 

Kansalaisraati kokoontuu Mustasaaressa 9.–10. ja 16.–17 helmikuuta 2019. Yleisöllä on mahdollisuus seurata raadin työskentelyä erikseen ilmoitettuina aikoina (aikataulu- ja osoitetiedot lisätään helmikuun alussa sivulle https://paloresearch.fi/kansalaisraati/).

Mustasaaren kansalaisraati on Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden itsenäisesti toteuttama kokeilu, joka on osa Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO) -tutkimushanketta. Kansalaisraati toteutetaan tutkimushankkeen julkisella rahoituksella, jonka on myöntänyt Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. 

 

Lisää aiheesta:  https://paloresearch.fi/kansalaisraati/

 

Video: Puntaroituja päätöksiä – mitä on puntaroiva kansalaiskeskustelu?