Medborgarråd i Korsholm | För media

SV | FI

Bildmaterial från medborgarrådet

Media får använda materialet fritt, förutsatt att fotografen (Christoffer Björklund) nämns.Klicka på bilden för att förstora den.

 

 

 

 

 

 

Bild 1 | Medborgarrådet hörde experter 10.2.2019 (från vänster till höger på bilden): Vasa stads tf. ekonomidirektör Jari Karjalainen, Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg

 

 

 

 

 

 

Bild 2 | Experterna hörs i samband med medborgarrådet 10.2.2019 (från vänster till höger på bilden): Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, Olavi Kaleva, koordinator för utredningsarbetet om kommunfusionen mellan Korsholm och Vasa, Göran Honga, sjukhusråd

 

 

 

 

 

 

Bild 3 | Deltagare i medborgarrådet (från vänster till höger på bilden): Markus Rönnblom, Marita Carlström, Mika Billing, Susanna Sariola.

 

 

 

 

 

 

Bild 4 | Huvudmoderatorn för medborgarrådet, forskaren Maria Bäck från Åbo Akademi, ledde medborgarrådets diskussioner

 

 

 

 

 

 

Bild 5 | Röstning pågår i medborgarrådet

 

 

Medborgarrådet i siffror

Deltagarnas kön
%
Man 12 57,1
Kvinna 9 42,9
Deltagarnas ålder
Medelålder 47
Yngst 18
Äldst 65
Deltagarnas modersmål
Svenska 14 66,7
Finska 7 33,3

 

Mer information:
https://paloresearch.fi/medborgarrad
Professor Maija Setälä, Åbo universitet, maija.setala(at)utu.fi, 029 450 2737