Medborgarråd i Korsholm | För media

SV | FI

Det ordnas ett infotillfälle för medierna om medborgarrådets utlåtande då det publiceras den 25 februari 2019 från kl. 15.00 på Korsholms ämbetshus (mötesrummet Oskarshamn). Det finns även möjlighet till intervjuer.

Medborgarrådets tidtabell (inkl. hörda politiker och experter)
Medborgarrådets utlåtande 
Pressmeddelande

Mer information:
https://paloresearch.fi/medborgarrad
Professor Maija Setälä, Åbo universitet, maija.setala(at)utu.fi, 029 450 2737

 

Bildmaterial från medborgarrådet

Media får använda materialet fritt, förutsatt att fotografen (Christoffer Björklund) nämns.Klicka på bilden för att förstora den.

 

 

 

 

 

 

Bild 1 | Medborgarrådet hörde experter 10.2.2019 (från vänster till höger på bilden): Vasa stads tf. ekonomidirektör Jari Karjalainen, Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg

 

 

 

 

 

 

Bild 2 | Experterna hörs i samband med medborgarrådet 10.2.2019 (från vänster till höger på bilden): Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, Olavi Kaleva, koordinator för utredningsarbetet om kommunfusionen mellan Korsholm och Vasa, Göran Honga, sjukhusråd

 

 

 

 

 

 

Bild 3 | Deltagare i medborgarrådet (från vänster till höger på bilden): Markus Rönnblom, Marita Carlström, Mika Billing, Susanna Sariola.

 

 

 

 

 

 

Bild 4 | Huvudmoderatorn för medborgarrådet, forskaren Maria Bäck från Åbo Akademi, ledde medborgarrådets diskussioner

 

 

 

 

 

 

Bild 5 | Röstning pågår i medborgarrådet

 

 

Medborgarrådet i siffror

Deltagarnas kön
%
Man 12 57,1
Kvinna 9 42,9
Deltagarnas ålder
Medelålder 47
Yngst 18
Äldst 65
Deltagarnas modersmål
Svenska 14 66,7
Finska 7 33,3