Ihmiset suojatiellä

Tietosuojakäytäntö

PALO-tutkimushanke/Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet suojaamaan sidosryhmiemme ja PALO Research -uutiskirjeen tilaajiemme tietosuojaa. Hankkeen henkilötietorekisteriä ylläpidetään 31.3.2022 saakka.

Henkilötietorekisteriä käytetään PALO-hankkeen toiminnasta tiedottamiseen ja sidosryhmäviestintään. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansien tahojen käyttöön ilman suostumusta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat koskevat tiedot rekisteristä.

Käsittely perustuu yliopistolain 2§ asetettuun tehtävään yleistä etua varten.

Rekisteröidyllä on  lisäksi seuraavat oikeudet:

Järjestelyt

Henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle. Turun yliopisto (hankkeen koordinaattorina toimiva yliopisto) käyttää alihankkijoita oman palvelunsa toteuttamisessa. Lähetettävät viestit voivat kulkea maailmanlaajuisesti; tähän yliopisto ei voi itse vaikuttaa.

Yhteysosoitteet

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteysosoite on dpo(at)utu.fi.

Kaikissa hankkeen henkilötietorekisteriin liittyvissä asioissa ota yhteyttä hankkeen koordinaattoriin (mari.taskinen@utu.fi).