STN-tapahtuma | Ratkaisuja tieteestä 2019

Aika: 14.2.2019 klo 8.30-16.00
Paikka: Finlandia-talo (Veranda 1-4 ja Lounge), Mannerheimintie 13e, Helsinki

Strategisen tutkimuksen vuosittainen päätapahtuma Ratkaisuja tieteestä -tilaisuus tuo yhteen päätöksentekijöitä, tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia keskustelemaan näkökulmista ja ratkaisuista suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tilaisuuden ohjelma ja verkkolähetyksen tallenteet löytyvät täältä.

PALO on mukana klo 9.20-10.40 Ratkaisuriihessä 2: Miten mahdollistaa uusia osallistumisen muotoja?, jossa Maija Setälä kertoo kansalaisraadeista sekä keväällä 2019 toteutettavasta Mustasaaren raatikokeilusta.

Lisäksi PALO:n teemat ovat esillä klo 15.10-15.45 Ratkaisukahveilla. Osio perustuu hankkeiden laatimiin ratkaisukortteihin, joihin voi tutustua täällä. Kortit esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon, ja ne jakautuvat neljän teeman alle:  Teknologian ja työn murrokset, Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia, Osallistuva kansalaisuus, Hyvinvointi ja perusturva.

PALO:n ratkaisut löytyvät  Osallistuva kansalaisuus ja Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia -teemojen korteista. Lue lisää ratkaisuistamme täältä.

 

Yläpalkin kuva:Wojtek Gurak on Visual Hunt / CC BY–NC