Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Nelivuotista hanketta (2017-2021) rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

Tilaa uutiskirje

Näitä tutkimme

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Deliberatiivinen eli puntaroiva keskustelu

Huomisesta välittävä demokratia

Huomisen huomaava demokratia

Ajankohtaista

Uutinen: Lyhytnäköinen politiikka johtaa epäoikeudenmukaisuuteen

Tapahtuma: Kysy tutkijalta! PALO mukana demokratiapäivässä 9.10.2018

Vierailublogi: Maija Jäske | Demokratiakokeilut pitkäjänteisemmän päätöksenteon tukena

Tästä puhutaan

Miten parantaa tulevien sukupolvien asemaa päätöksenteossa? @KaisaHerne käy läpi @UniTampere @jkk_uta'n blogissa tu… https://t.co/fxKweQjfcC
Tiesitkö, että voit osallistua Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavan valmisteluun virtuaalisesti? Tutustu #Kaavapuntari-alustaa...
PALO Participation in Long-Term Decision-Making jakoi käyttäjän Turun yliopisto julkaisun....
Did you miss our workshop on Intergenerational Justice and Democracy? A full video recording of the event is now available here: h...

Yhteistyössä