Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Nelivuotista hanketta (2017-2021) rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

Tilaa uutiskirje

Näitä tutkimme

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa, kuvassa eduskuntatalo

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Deliberatiivinen kansalaisosallistuminen, kuvassa ihmisiä kaupungilla

Deliberatiivinen eli puntaroiva keskustelu

Huomisesta välittävä demokratia

Huomisen huomaava demokratia

Ajankohtaista

Uutinen: Kansalaisraadit esillä Deliberatiivisen demokratian kesäkoulussa

Blogi: Matti Salo | Kaavatyö näkyväksi – tulevaisuuden tarpeita ennakoiden

Tapahtuma: Intergenerational Justice and Democracy työpaja syyskuussa

Tästä puhutaan

RT @pilvinummi: .@PALOresearch kehittää osallistumista maakuntakaavoituksessa. Mielenkiinnolla odotan, minkälainen on elokuussa käynnistyvä…
RT @aboakademi: Arvalla eduskuntaan? Åbo Akademi osallistuu @SuomiAreena:an Porissa 17.7. paneelikeskustelulla, joka avaa uusia mahdollisuu…
RT @henschr: The type of deliberation matters for deliberative reasoning: New article w @shimmelr80 in Acta Politica https://t.co/USLxhI6E
Register now! PALO workshop on Intergenerational Justice and Democracy, 5-6 September 2018 University of Tampere / Tampereen yliop...
Kaavoitus on tulevaisuuden tarpeiden ennakointia ja mahdollisuuksien varaamista myös tuleville sukupolville. Matti Salo kirjoitta...
PALO Participation in Long-Term Decision-Making jakoi käyttäjän Turun yliopisto julkaisun....

Yhteistyössä