Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Nelivuotista hanketta (2017-2021) rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

Tilaa uutiskirje

Näitä tutkimme

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa, kuvassa eduskuntatalo

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Deliberatiivinen kansalaisosallistuminen, kuvassa ihmisiä kaupungilla

Deliberatiivinen eli puntaroiva keskustelu

Huomisesta välittävä demokratia

Huomisen huomaava demokratia

Ajankohtaista

Uutinen: Kansalaisraadit esillä Deliberatiivisen demokratian kesäkoulussa

Blogi: Matti Salo | Kaavatyö näkyväksi – tulevaisuuden tarpeita ennakoiden

Tapahtuma: Intergenerational Justice and Democracy työpaja syyskuussa

Tästä puhutaan

RT @kimgron: The #ecprconf18 starts on Thursday in Hamburg. We have a full #DemInno section 👍 Also, don’t miss the Standing Group on Democ…
RT @statskunskapvas: Varför forska om finlandssvenskar? Marina Lindell skriver om just den frågeställningen i hennes kolumn i @vasabladet.
RT @dfarrell_ucd: Let’s pre-empt the populists. My piece with @BryanFanning calling for a citizens’ assembly on a Diverse Republic https://…
PALO Participation in Long-Term Decision-Making lisäsi uuden kuvan....
Register now! PALO workshop on Intergenerational Justice and Democracy, 5-6 September 2018 University of Tampere / Tampereen yliop...
Kaavoitus on tulevaisuuden tarpeiden ennakointia ja mahdollisuuksien varaamista myös tuleville sukupolville. Matti Salo kirjoitta...

Yhteistyössä