Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Nelivuotista hanketta (2017-2021) rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle. Politiikan käytäntöjä uudistamalla pitkän aikavälin seuraukset ja tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon. Näin päätöksistä tulee myös kestävämpiä ja oikeutetumpia.

Tilaa uutiskirje

Näitä tutkimme

Lyhytnäköisyys päätöksenteossa

Deliberatiivinen eli puntaroiva keskustelu

Huomisesta välittävä demokratia

Huomisen huomaava demokratia

Ajankohtaista

Uutinen: Osallistu Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavan valmisteluun virtuaalisesti

Tapahtuma: Co-Creation – Making Ecological Economics Matter | ESEE 2019 -konferenssi Turussa

Blogi: Eerik Lagerspetz | Mikä on vaikutusperiaate ja voiko sitä soveltaa tuleviin sukupolviin?

Tästä puhutaan

RT @KyllonenSimo: Syksyn ilmastotapahtumat huipentuvat joulun alla järjetttävään Ilmastonmuutos ja filosofia -kollokvioon. Laaja kattaus pu…
RT @ECIReform: 📣 Join us & register for the European Parliament Conference on EU Citizens' Assemblies on 27 November that we co-organise wi…
RT @TITAconsortium: Kansainvälinen, monitietieteinen tulevaisuuskonferenssi Turussa 12.–13.6.2019 teemalla Constructing Social Futures – Su…
Tiesitkö, että voit osallistua Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavan valmisteluun virtuaalisesti? Tutustu #Kaavapuntari-alustaa...
PALO Participation in Long-Term Decision-Making jakoi käyttäjän Turun yliopisto julkaisun....
Did you miss our workshop on Intergenerational Justice and Democracy? A full video recording of the event is now available here: h...

Yhteistyössä