Ympäristötiedon foorumi: Osallistaminen osana kestävää ympäristöpäätöksentekoa

”Ilmasto- ja luontohätätilan edessä demokraattinen päätöksenteko kaipaa uutta tukea. Miten ratkaista arvoristiriitoja ja painottaa asiantuntijatietoa oikein? Ratkaisuksi on esitetty kansalaisten laajaa osallistamista ympäristöpäätöksentekoon. Tässä tekstissä käymme läpi tuoreita esimerkkejä siitä, millaisia osallistumisen malleja on viime aikoina toteutettu Suomessa ja maailmalla, ja millaisia ratkaisuja tutkimustieto tarjoaa osallistumisen ongelmiin.”

Ympäristötiedon foorumi on julkaissut koonnin osallistumisen tavoista osana ympäristöpäätöksentekoa. Teksti pohjautuu PALO-konsortion ja Deliberatiivisen demokratian instituutin 31.10.2019 järjestämän Osallistuminen ympäristöpäätöksenteossa -tutkimus- ja kehittämispäivän puheenvuoroihin.

Lue teksti kokonaisuudessaan täältä: https://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/uutiset/osallistaminen-osana-kestavaa-ymparistopaatoksentekoa/