Lyhytnäköinen politiikka uhkaa tulevia sukupolvia – ratkaisut esillä Tampereella syyskuussa

AJANKOHTAISTA | 27. ELOKUUTA 2018

Energia- ja ilmastopoliittiset ratkaisut vaikuttavat tulevien ihmisten elämään ilman, että he pystyvät vaikuttamaan tehtäviin päätöksiin. Heidän näkökulmastaan päätöksenteko ei ole demokraattista ja tasa-arvoista.

Ilmastonmuutoksen oikeudenmukaisuuden johtaviin tutkijoihin kuuluva brittiläisen Warwickin yliopiston politiikan teorian professori Simon Caney saapuu yhdeksi pääpuhujaksi hankkeen järjestämään tutkijakokoukseen Tampereelle 5.-6.9.2018.  Caney luennoi usein poliittisille päättäjille ja kirjoittaa parhaillaan kirjaa demokratiasta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

”Julkinen päätöksentekomme on usein vahingollisella tavalla lyhytnäköistä. Se kannustaa lyhyen aikavälin hyötyihin, ja monesti tämä koituu jopa omaksi vahingoksemme. Voimme joutua maksamaan tulevaisuudessa korkeamman hinnan nyt edulliselta näyttävästä energiaratkaisusta. Usein maksajina ovat kuitenkin tulevat sukupolvet ja tällöin laiminlyömme velvollisuuksiamme heitä kohtaan”, Caney toteaa.

Caney on kiinnostunut Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnasta ja hallituksen eduskunnalle antamasta tulevaisuusselonteosta yleistämiskelpoisina keinoina ottaa tulevat sukupolvet vahvemmin mukaan päätöksentekoon.

Suomen nykymallista poiketen Caney on ehdottanut tulevaisuusvaliokunnan tehtävien laajentamista kaikkien päätösten tulevaisuusvaikutusten arviointiin. Caneyn mallissa hallituksen selonteon tulisi olla pakollinen ja käsitellä laajemmin sitä, miten nykypäätökset vaikuttavat tuleviin sukupolviin ja miten hallitus aikoo vastata tuleviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin. Lisäksi Caneyn mukaan tarvittaisiin Suomen talouspolitiikan arviointineuvoston kaltainen riippumaton asiantuntijaelin arvioimaan päätösten riittävyyttä tulevien haasteiden näkökulmasta.

Tampereella etsitään ratkaisuja tulevia sukupolvia koskevaan demokratiavajeeseen. Tarvitaanko lyhytnäköisyyden korjaamiseen vieläkin radikaalimpia keinoja, kuten nykypäättäjien vallan rajoittamista perustuslailla? Vai löytyisikö ratkaisu tulevaisuudesta huolestuneiden nuorten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä?

Simon Caneyn lisäksi Tampereelle saapuvat puhumaan demokratian ja tiedon suhteesta juuri kirjan julkaissut Kai Spiekermann (London School of Economics), globaalin demokratian asiantuntija Eva Erman (Tukholman yliopisto), sukupolvienvälisestä demokratiasta laajasti kirjoittanut Eerik Lagerspetz (Turun yliopisto) sekä parhaillaan aiheesta kirjaa kirjoittava Michael MacKenzie (Pittsburghin yliopisto). Tilaisuudessa puhuvat myös aiheen parissa eri yliopistoissa työskentelevät suomalaiset tutkijat.

Tilaisuuden ohjelma löytyy tapahtumasivulta.

Tilaisuutta voi seurata suorana täällä.