Tutkimusraportti korona-aihesen kansalaiskeskustelun tuloksista

AJANKOHTAISTA | 17. KESÄKUUTA 2021

PALO-hankkeen tutkijat ovat selvittäneet kansalaiskeskustelun ja kyselyiden avulla  asiantuntijatiedon vaikutusta kansalaisten mielipiteisiin koronatoimista. Tutkimustuloksia käsitellään kansalaiskeskustelun loppuraportissa.

Kansalaiskeskustelu koronarajoituksista ja -suosituksista järjestettiin 13.-14. maaliskuuta 2021 verkossa. Keskusteluun osallistui 70 kansalaista, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi keskusteluun satunnaisotokselle lähetetyn rekrytointikyselyn kautta. Osallistujat esittivät keskustelussa kysymyksiä eri alojen asiantuntijoille ja puntaroivat pienryhmissä koronatoimien hyväksyttävyyttä saamansa tiedon pohjalta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin osallistujien rekrytointivaiheessa sekä keskusteluviikonlopun aikana ja sen jälkeen tehdyissä kyselyissä muun muassa sitä, miten hyväksyttävänä vastaajat pitävät erilaisia suosituksia ja rajoituksia, joita viranomaiset olivat koronaviruksen torjuntaan liittyen antaneet.  Lisäksi tutkijat selvittivät koeasetelman avulla sitä, vaikuttivatko asiantuntijatiedon ala ja asiantuntijoiden kuulemisen järjestys osallistujien mielipiteisiin koronatoimista.

Tulosten mukaan kansalaiset pitivät suosituksia ja rajoituksia keskimäärin melko hyväksyttävinä jo ennen keskustelua, eikä kansalaiskeskusteluun osallistuminen juuri muuttanut tätä. Yleisesti ottaen kansalaiset suhtautuivat suosituksiin rajoituksia myönteisemmin. Asiantuntijoiden alalla ei ollut ratkaisevaa merkitystä. Keskeisenä löydöksenä kuitenkin havaittiin, että keskustelijat suhtautuivat asiantuntijatietoon myönteisemmin jälkimmäisenä päivänä. Tämä viittaa siihen, että kansalaisten ja asiantuntijoiden välinen vuorovaikutus parani keskustelun kuluessa.

Lue lisää tutkimustuloksista Turun yliopiston mediatiedoteesta