PALO:n tutkijat mukana uudistamassa Turun osallisuusmallia

AJANKOHTAISTA | 26. LOKAKUUTA 2018

Turun kaupunki uudistaa osallisuuden toimintamalliaan. Sen myötä asukkaiden, virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö syvenee ja kaupunkilaisten rooli valmistelu- ja suunnitteluprosessissa kasvaa. Toimintamallin suunnittelussa on mukana PALO-hankkeen tutkijoita. Osa tutkijayhteistyötä on myös tuore tutkimuskatsaus kansalaisosallistumisen suorista muodosta kuntatasolla.

Turku uudistaa osallisuuden käytäntöjä yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestöjen, virkamiesten, kaupungin johdon ja tutkijoiden kanssa.  Osallisuusmallin uudistamisessa on kyse kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien määrittelyn lisäksi myös siitä, miten kaupunki organisaationa toteuttaa osallisuutta ja sen periaatteita omassa toiminnassaan.

– Yksi ydinkysymys on se, miten osallisuudesta tulee osa perusrakenteita ja virkamiesten arkityötä. Osallisuuden tulee olla arvo, ja se on aidon asiakaslähtöisyyden edellytys, toteaa Turun kaupungin osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala.

Tutkimustieto uudistamistyön tukena

Turun osallistuusmallin uudistamisessa erityistä on kaupungin ja yliopistojen yhteistyö. Mukana on PALO:n tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista sekä Åbo Akademista.

Yhteistyötä tehdään kaupungin ja toimialojen johdon ja avainhenkilöiden haastatteluiden sekä vuoden 2019 alussa toteutettavan kuntalaiskyselyn jäsentämisessä ja analysoinnissa. Aineistoja hyödynnetään keväällä yhteisessä työpajassa, jossa keskustellaan osallisuuden kehittämisestä.  Osa yhteistyötä on myös tutkimuskatsaus, jossa esitellään viime vuosikymmeninä yleistyneitä suoran kansalaisosallistumisen muotoja.

Asukkaiden kokemukset ja osaaminen käyttöön

– Tutkimuskatsaus osoittaa, että kansalaisilla on usein päättäjiä paremmat tiedot heidän arkeaan läheisesti koskettavista asioista, ja huomioimalla tämä asukkaiden oma asiantuntijuus jo valmisteluvaiheessa voidaan parantaa päätösten laatua. Mahdollisuus osallistua suoraan päätösten valmisteluun lisää myös päätösten hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa, kertoo yhteistyötä PALO:n taholta koordinoiva tutkimusjohtaja Lauri Rapeli Åbo Akademista.

Päätösten lisäksi osallistuminen voi vaikuttaa myönteisesti osallistujiin ja myös niihin, jotka eivät itse osallistu.

– Osallistuminen laajentaa tietopohjaa ja antaa valmiuksia muodostaa puntaroituja kantoja asiakysymyksiin. Osallistumiskanavat ovat myös yksi mittari, jolla kuntalaiset arvioivat kuntansa päätöksentekoa. Tarjoamalla uusia osallistumiskanavia voidaan lisätä kuntalaisten yleistä kokemusta päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta riippumatta siitä, käyttävätkö kuntalaiset kyseisiä kanavia, Rapeli toteaa.


Lisätietoja

Anri Niskala, osallisuuden erityisasiantuntija, Turun kaupunki, anri.niskala@turku.fi, p. 050 5589 789
Lauri Rapeli, Tutkimusjohtaja, Åbo Akademi, lauri.rapeli@abo.fi, p. 050 3037 271

Kuva: Turun kaupunki, Jussi Vierimaa


Lisää aiheesta