STN-hankkeiden politiikkasuositukset nyt yhdessä paikassa

AJANKOHTAISTA | 16. HUHTIKUUTA 2019

Strategisen tutkimuksen hankkeiden politiikkasuositukset löytyvät STN:n verkkosivuilta.

Suositukset on jaettu ratkaisukorttien tapaan neljän teeman alle, joita ovat Teknologian ja työn murrokset, Osallistuva kansalaisuus, Hyvinvointi ja perusturva sekä Ilmastonmuutos, luonnonvarat ja energia.

PALO:n ensimmäinen policy brief (1/2019) antaa politiikkasuosituksia siihen, miten aktiivinen kansalaisosallistuminen eri muodoissaan voi parantaa päätöksenteon laatua.
Lue policy brief täällä.