Satakunnan tulevaisuus kansalaisten puntaroitavaksi – kansalaiskeskustelussa kuullaan maakuntalaisten toiveita

Satakunnassa kokeillaan huhtikuussa 2020 uudenlaista kansalaisvaikuttamisen muotoa, kun 120 kansalaista saa mahdollisuuden osallistua keskusteluun maakunnan tulevaisuudesta. Kansalaiskeskustelun aikana satakuntalaiset voivat jakaa kokemuksiaan ja mielipiteitään Satakunnassa asumisesta sekä kertoa, mitä he pitävät tärkeimpänä maakunnan kehityksessä.

Satakuntaliitto on valmistelemassa uutta Satakunta 2050 -maakuntasuunnitelmaa, jonka maakuntavaltuusto käsittelee keväällä 2021. Maakuntasuunnitelma on satakuntalaisten yhteinen näkemys maakunnan pitkän aikavälin toivotusta kehityssuunnasta, ja se tähtää aina vuoteen 2050 asti. Suunnitelman avulla kunnat, aluehallinnon viranomaiset, yritykset, laitokset ja järjestöt sekä Satakunnan asukkaat voivat sitoutua ja osallistua yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen ja päämäärien saavuttamiseen.

Jotta kansalaisten kokemukset ja tavoitteet voitaisiin huomioida mahdollisimman hyvin maakuntasuunnitelman laatimisessa, aiheesta järjestetään kansalaiskeskustelu. Maaliskuun alussa kansalaiskeskusteluun saa kutsun 6 000 satunnaisesti valittua maakunnan 15–80-vuotiasta asukasta. Kiinnostuneiden joukosta raatiin valitaan 120 osallistujaa. Valituille ilmoitetaan keskusteluun osallistumisesta maaliskuun lopulla.

Kansalaiskeskustelun järjestelyistä vastaa Turun yliopiston koordinoima, demokraattista päätöksentekoa ja osallistumista tutkiva PALO-hanke yhdessä Satakuntaliiton kanssa.

– Toivottavasti mahdollisimman moni kutsun saanut ilmoittautuu vapaaehtoiseksi keskusteluun. Näin saadaan mahdollisimman monipuolinen osallistujajoukko, joka heijastelee parhaalla mahdollisella tavalla Satakunnan väestöä ja sen mielipiteitä. Tämän varmistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä kysytään erilaisia taustatietoja, Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä kertoo.

Puntaroituja näkemyksiä maakuntasuunnitelman laadintaan

Osallistujat keskustelevat ohjatusti Satakunnan nykytilasta ja erilaisista tulevaisuuskuvista sekä pohtivat ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

– Keskusteluiden aikana kansalaiset saavat faktatietoa politiikkakysymyksistä ja voivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Siten heillä on mahdollisuus pohtia kysymystä eri näkökulmista. Tarkoituksena ei siis ole väitellä, vaan kuulla mahdollisimman monia kantoja aiheesta sekä puntaroida aiheeseen liittyvää tietoa huolellisesti, Setälä kertoo.

Satakuntaliitto on maakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, joka toimii aluekehitysviranomaisena ja vastaa Satakunnan yleisestä kehittämisestä sekä alueen maakuntakaavoituksesta.

– Satakuntaliiton tavoitteena on maakuntasuunnitelman avulla aikaansaada pitkän aikavälin näkemys Satakunnan mahdollisesta tulevaisuuden tilasta. Asukkaiden ja keskeisten sidosryhmien osallistuminen pohdintaan on tässä työssä tärkeää. PALO-hanke tarjoaa siihen yhden oivallisen välineen, aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma Satakuntaliitosta kertoo.

Kansalaiskeskustelu järjestetään Porin yliopistokeskuksessa lauantaina 25.4.2020.


Kansalaiskeskustelut eivät ole avoimia yleisölle.
Kaikki kyselytutkimuslomakkeet käsitellään luottamuksellisesti, niitä käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin eikä niitä luovuteta eteenpäin. Kenenkään tutkimukseen osallistuneiden nimiä tai muita tietoja ei anneta julkisuuteen.

Satakunnan kansalaiskeskustelu on Turun yliopiston tutkijoiden ja Satakuntaliiton yhdessä toteuttama kokeilu, joka on osa Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO) -tutkimushanketta. Kansalaiskeskustelu toteutetaan tutkimushankkeen julkisella rahoituksella, jonka on myöntänyt Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.