Kirjoja kirjahyllyssä

Ratkaisut

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa siten, että tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon päätöksenteossa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle.

Ratkaisumme päätöksenteon pitkäjänteisyyden lisäämiseksi perustuvat erityisesti

1. Kansalaisten ja päättäjien aikajänteen pidentämiseen deliberatiivisen eli puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla. Puntaroivaa kansalaiskeskustelua voidaan toteuttaa esimerkiksi kansalaisraadeissa ja -kokouksissa, joista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

2. Kansalaisosallistumisen monipuolistamistamiseen ja kytkemiseen osaksi olemassa olevia päätöksentekoprosesseja. Suoran kansalaisosallistumisen muotoja ovat edellä mainittujen kansalaisraatien- ja kokousten lisäksi kansanäänestykset, kansalaisaloitteet, osallistuva budjetointi, yhteistyöelimet, kyselyt sekä sähköiset osallistumiskanavat- ja sovellukset.

 

 

Ratkaisuja testataan hankkeessamme toteutettavissa kokeiluissa.

Keväällä 2021 toteutimme ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin, jonka tehtävä oli arvioida, kuinka oikeudenmukaisia ja vaikuttavia ovat Suomen suunnitellut toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Raadin tuloksia hyödynnetään Suomen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa.

Keväällä 2021 toteutimme kyselyn ja kansalaiskeskustelun siitä, mitä mieltä suomalaiset ovat koronaviruspandemian torjumiseksi annetuista rajoituksista ja suosituksista.

Syksyllä 2020 toteutimme kansalaiskeskustelun Satakunnan tulevaisuudesta. Kokeilussa Satakunnan asukkaat keskustelivat ohjatusti maakunnan tulevaisuudesta. Kokeilun tulokset tulevat osaksi Satakunnan maakuntasuunnitelman valmisteluaineistoa, ja ne tulevat näin vaikuttamaan maakunnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

Keväällä 2019 kokeilimme kansalaisraatia kuntaliitoskansanäänestyksen yhteydessä Mustasaaressa. Kansalaisraati arvioi kansanäänestysvaihtoehtojen vaikutuksia sekä laati niistä julkilausuman, joka postitettiin kaikille kunnan äänioikeutetuille. Raadin tavoitteena oli auttaa äänestäjiä tekemään harkituja äänestyspäätöksiä moniuloitteisessa kuntaliitoskysymyksessä.

Näiden lisäksi kehitämme muun muassa keskustelevaa taloudellista arvottamista maisema-arvokaupassa sekä vuorovaikutteista, yhteisluomiseen perustuvaa suunnittelua Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan yhteydessä.

Ratkaisut-sivun alta löydät kokeilujen lisäksi hankkeen politiikkasuositukset, tieteelliset julkaisut, videot ja podcastit, mediapoiminnat ja uutiskirjeet.