Kirjoja kirjahyllyssä

Ratkaisut

PALO:n tavoitteena on demokratian vahvistaminen Suomessa siten, että tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon päätöksenteossa. Tutkimme ja kehitämme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle.

Ratkaisumme päätöksenteon pitkäjänteisyyden lisäämiseksi perustuvat erityisesti

1. Kansalaisten ja päättäjien aikajänteen pidentämiseen deliberatiivisen eli puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla. Puntaroivaa kansalaiskeskustelua voidaan toteuttaa esimerkiksi kansalaisraatien ja -kokousten avulla, joista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

2. Kansalaisosallistumisen monipuolistamistamiseen ja kytkemiseen osaksi olemassa olevia päätöksentekoprosesseja. Tällaisia suoran kansalaisosallistumisen muotoja ovat edellä mainittujen kansalaisraatien- ja kokousten lisäksi kansanäänestykset, kansalaisaloitteet, osallistuva budjetointi, yhteistyöelimet, kyselyt sekä sähköiset osallistumiskanavat- ja sovellukset.

 

 

Ratkaisuja testataan hankkeessamme toteutettavissa kokeiluissa.

Syksyllä 2020 toteutamme kansalaiskeskustelun Satakunnan tulevaisuudesta. Keskustelussa kansalaiset jakavat kokemuksiaan ja mielipiteitään Satakunnassa asumisesta sekä maakunnan kehittämisestä. Satakuntaliitto hyödyntää keskustelun tuloksia maakuntasuunnitelman laatimisessa.

Keväällä 2019 kokeilimme kansalaisraatia kuntaliitoskansanäänestyksen yhteydessä Mustasaaressa. Kansalaisraati arvioi kansanäänestysvaihtoehtojen vaikutuksia sekä laati niistä julkilausuman, joka postitettiin kaikille kunnan äänioikeutetuille. Raadin tavoitteena oli auttaa äänestäjiä tekemään harkituja äänestyspäätöksiä moniuloitteisessa kuntaliitoskysymyksessä.

Näiden lisäksi kehitämme muun muassa keskustelevaa taloudellista arvottamista maisema-arvokaupassa sekä vuorovaikutteisen kartta-alustan käyttöä Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmistelussa.

Ratkaisut-sivun alta löydät kokeilujen lisäksi hankkeen politiikkasuositukset, tieteelliset julkaisut, videot ja podcastit, mediapoiminnat ja uutiskirjeet.