Kirjoja kirjahyllyssä

Ratkaisut

PALO:n tavoitteena oli demokratian vahvistaminen Suomessa siten, että tulevat sukupolvet otetaan paremmin huomioon päätöksenteossa. Tutkimme ja kehitimme entistä toimivampia menettelytapoja kansalaisosallistumiselle ja julkiselle päätöksenteolle.

Tutustu hankkeessa laadittuihin oppaisiin ja politiikkasuosituksiin.