Päättäjät saivat kansalaisraadilta puntaroituja näkemyksiä uuteen ilmastosuunnitelmaan

AJANKOHTAISTA | 31. TOUKOKUUTA 2021

PALO-hankkeen tutkijat toteuttivat huhtikuussa 2021 ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin.

Raatiin osallistui 33 satunnaisesti valittua kansalaista, jotka muodostivat keskustellen puntaroidun kansalaismielipiteen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) ilmastotoimista. Keskustelun pohjana oli ympäristöministeriön laatima toimenpidelista mahdollisista kuluttajia koskevista päästövähennystoimista, jotka liittyivät liikenteeseen, ruokaan ja asumiseen.

Kansalaiskeskustelun aikana raati kuuli asiantuntijoita, arvioi ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta ja vaikuttavuutta sekä laati aiheesta julkilausuman.

Julkilausuma, jota hyödynnetään Suomen uuden ilmastosuunnitelman valmistelussa, toimitettiin ympäristöministeriöön ja hallituksen nimittämälle ilmastopolitiikan pyöreän pöydälle. Ympäristöministeriön johdolla valmisteltavan ilmastosuunnitelman luonnos valmistuu kesällä 2021.


Kansalaisraadin tilasi ilmastopolitiikan pyöreä pöytä yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Tutkijoiden laatima loppuraportti kansalaisraadista ilmestyy kesäkuun 2021 lopussa. Lue lisää kansalaisraadista kansalaisraadin verkkosivulta ja Turun yliopiston uutisesta.