Olli Lappalaisen väitös taloudellisesta päätöksenteosta

Olli Lappalaisen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays in Behavioral Economics” tarkastetaan perjantaina 15.2.2019 klo 12 Turun yliopistossa.  Lappalainen osallistuu PALO:ssa Pitkäjänteisen päätöksenteon perusta (WP1) -työpaketin kokeellisten tutkimusten toteuttamiseen.

Lappalainen tarkasteli väitöstutkimuksessaan vastavuoroiseen käyttäytymiseen ja yhteishankkeisiin osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä hintojen määräytymistä ja kaupankäyntiä monopolistisilla markkinoilla käyttäytymistaloustieteen näkökulmasta. Artikkeleista koostuvan väitöskirjan tutkimukset on toteutettu kokeellisen taloustieteen menetelmiä hyödyntäen.

Väitöskirjassa tutkittiin rahanjakopelin avulla sitä, voivatko vastavuoroiset käyttäytymismallit, kuten hyväntahtoisuus ja rankaiseminen, yleistyä kahden henkilön välisestä vuorovaikutussuhteesta useamman henkilön välille. Lisäksi tutkimuksessa Tarkastellaan yhteishankkeisiin osallistumista julkishyödyke- ja yhteistuotospelien avulla. Kokeessa pelaajan ryhmän yhteistoimintaan sijoittamat tuotantoresurssit tuottivat sitä enemmän, mitä enemmän ryhmän muutkin jäsenet panostivat yhteistoimintaan.

Lappalainen kollegoineen tutki kokeellisesti myös monopolistin hinnoittelua ja kaupankäyntiä. Tulokset osoittavat, että myyjät eivät päivittäneet hintojaan optimaalisella tavalla, mikä osoittautui hyödylliseksi. Lappalaisen mukaan teoreettisesti optimaalinen hinnoittelu olisi johtanut väheneviin kauppoihin eikä toteutunut korkeampi myyntihinta olisi korvannut menetettyjen kauppojen myötä hävittyjä tuloja.

KTM Olli Lappalainen esittää väitöskirjansa Essays in Behavioral Economics tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.2.2019 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Topi Miettinen (Svenska Handelshögskolan) ja kustoksena professori Hannu Salonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

Väitöskirja on saatavilla UniPub-järjestelmässä.

Turun yliopiston mediatiedote väitöksestä on luettavissa täällä.