Kansalaiskeskusteluopas ilmestynyt

AJANKOHTAISTA | 6. MAALISKUUTA 2020

Voisivatko puntaroivan demokratian menetelmät olla ratkaisuna demokratian haasteisiin?

PALOn Moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa – puntaroivat kansalaiskeskustelut poliittisten kiistakysymysten ratkaisussa -oppaassa kerrotaan, mitä puntaroivan kansalaiskeskustelun menetelmät ovat.

Oppaassa käydään läpi kansalaiskeskustelun keskeiset rakennuspalikat, joita ovat

– keskustelun tavoite ja aihe
– osallistujien kutsuminen ja valinta
– keskustelijoille tarjottu informaatio ja aiheeseen perehtyminen
– kanslaiskeskustelun kulku, fasilitointi ja kesto
– keskustelun lopputuotokset
– tuotosten välittäminen päätöksentekijöille ja kansalaisille.

Lisäksi oppaassa annetaan myös esimerkkejä onnistuneista kansalaiskeskustelujen toteutuksista.