Podcast: Kansalaisaloite poliittisen osallistumisen muotona

AJANKOHTAISTA | 3. KESÄKUUTA  2019

Vuodesta 2012 lähtien suomalaisilla on ollut mahdollisuus tehdä kansalaisaloitteita. Suomalainen kansalaisaloite on niin sanottu sisällöllinen kansalaisaloite, jossa 50 000 kansalaisen allekirjoittama aloite päätyy eduskunnan käsittelyyn, mutta se ei johda suoraan kansanäänestykseen.

Vaikka suomalaista kansalaisaloitejärjestelmää on pidetty varsin onnistuneena, aloitteilla on toistaiseksi ollut melko rajallisesti vaikutuksia lainsäädäntöön.

Järjestelmän parantamiseksi kansalaisaloitelakia uudistettiin kesäkuun 2019 alussa teknisluontoisilla muutoksilla. Keskeisempänä uudistuksena määräaika aloitteen toimittamiseksi eduskunnalle pitenee puolesta vuodesta vuoteen. Tällä pyritään vastaamaan siihen ongelmaan, että aloitetta ei ehditä käsitellä vaalikauden kuluessa.

Miten suomalainen järjestelmä on onnistunut tavoitteissaan ja olisiko sitä tarpeen uudistaa vielä laajemmin? Podcastissa aiheesta keskustelee PALO-hankkeen johtaja, Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä. Haastattelijana toimii Riina Lumme.

Podcast toteutettiin Turun yliopistossa osana PALO ja TITA STN-tutkimushankkeiden kurssia ”Sosiaalinen eriarvoisuus ja poliittinen osallistuminen” keväällä 2019. Podcastin suunnittelivat valtio-opin opiskelijat Riina Lumme, Pietari Pikkuaho ja Roger Norri.