Tiedon lisääntyminen muutti äänestysaikomuksia kansanäänestyksessä

Christensen, Henrik; Leino, Mikko; Setälä, Maija; Strandberg, Kim (2022): Knowledge, Trust or Perspectives? A Causal Mediation Analysis of How a Citizens’ Jury Affected Voting Intentions in the General Public. Swiss Political Science Review.              

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että puntaroivista kansalaiskeskusteluista saatu tieto auttaa äänestäjiä tekemään informoituja ja harkittuja äänestyspäätöksiä. Tarkat syy-seurausmekanismit ovat kuitenkin jääneet epäselviksi. Tutkimus tarkastelee vaihtoehtoisia mekanismeja, joiden kautta puntaroivat kansalaiskeskustelut mahdollisesti vaikuttavat äänestysaikomuksiin; ne lisäävät äänestäjien faktatietoa, toimivat luotettuna tiedonlähteenä sekä parantavat kykyä nähdä asioita uusista näkökulmista. Tutkimuksessa analysoitiin sitä, mikä näistä mekanismeista selittää parhaiten äänestysaikomuksia.

Artikkeli käsittelee äänestysaikomuksia Mustasaaren ja Vaasan välistä kuntaliitosta koskeneessa kansanäänestyksessä. Ennen äänestystä tutkijat toteuttivat Mustasaaressa kansalaisraadin, johon osallistui satunnaisesti valittuja kuntalaisia. Kansalaisraati sai aiheesta tietoa ja laati julkilausuman mahdollisen kuntaliitoksen keskeisistä tosiasioista sekä tärkeimmistä perusteista kuntaliitoksen puolesta ja vastaan. Kansalaisraadin julkilausuma lähetettiin koeryhmälle ja heitä ohjeistettiin lukemaan julkilausuma, jonka jälkeen he täyttivät kyselyn äänestysaikomuksistaan. Kontrolliryhmä täytti vain kyselyn ilman julkilausumaan tutustumista. Koeryhmän mielipide- ja äänestysaikomuksia verrattiin kontrolliryhmään.

Kansalaisraadin julkilausuman lukeminen lisäsi koeryhmän faktatietoa, luottamusta raatiin sekä laajensi kykyä nähdä asioita uusista näkökulmista. Julkilausuman lukeminen muutti koeryhmän näkemyksiä siten, että suurempi osa kannastaan aiemmin epävarmoja kuntalaisia ilmaisi aikomuksena äänestää kuntaliitosta vastaan kuin sen puolesta. Vain faktatiedon lisääntyminen oli yhteydessä äänestysaikomusten muuttumiseen. Luottamuksen lisääntyminen ja näkökulmien laajentuminen eivät juurikaan vaikuttaneet äänestysaikomuksiin.

Tutkimus osoittaa, että puntaroivien kansalaiskeskustelujen tuottamat julkilausumat voivat auttaa äänestäjiä tekemään äänestyspäätöksensä faktatietoon perustuen. Lisäksi tulokset osoittavat, että puntaroivat kansalaiskeskustelut voivat vaikuttaa myös laajemman äänestäjäkunnan kantoihin.

Lue tutkimus 🔓 (open access)
Lue lisää Mustasaaren kansalaisraadista