Ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin loppuraportti on julkaistu

AJANKOHTAISTA | 27. ELOKUUTA 2021

Turun yliopiston tutkijoiden loppuraportti ilmastotoimia arvioivasta kansalaisraadista on ilmestynyt ympäristöministeriön julkaisusarjassa.

Loppuraportti käsittelee kansalaisraadin kokoonpanoa ja työskentelyä sekä kansalaisraadin osallistujien kokemuksia raadista. Loppuraportti sisältää myös raadin muodostaman julkilausuman.

Kansalaisraatia kokeiltiin keväällä 2021 ilmastosuunnitelman valmistelussa täydentävänä osallistumisen muotona. Raatiin osallistui 33 satunnaisesti valittua kansalaista, jotka kuulivat asiantuntijoita, arvioivat ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta ja laativat aiheesta julkilausuman. Julkilausuma on puntaroitu kansalaismielipide siitä, miten vaikuttavia ilmastotoimia voidaan tehdä kansalaisten näkökulmasta oikeudenmukaisesti.

Lue loppuraportti 🔓 (open access)
Lue ympäristöministeriön uutinen kansalaisraadista (27.8.2021)

Raadin tilasi hallituksen nimittämä ilmastopolitiikan pyöreä pöytä yhdessä ympäristöministeriön kanssa, ja raadin toteutuksesta vastasi kansalaisraateihin erikoistunut tutkimusryhmä PALO- ja FACTOR-tutkimushankkeista Turun yliopistosta.