Studia generalia | Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan

Miten tulevat sukupolvet otetaan huomioon päätöksenteossa? Entä miten ympäristö huomioidaan? Miten kansalaiset voivat osallistua huomisen huomaavassa demokratiassa?

Kaikille avoin Studia generalia -luentosarja pidetään Turun pääkirjaston Studiossa (Linnankatu 2) torstaisin 8.10.12.11.2020 klo 1819.

Luentoja voi seurata suorana verkossa Turun kaupunginkirjaston Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/turunkaupunginkirjasto/live. Lähetys näkyy myös ilman Facebook-tiliä, kirjautumista tai sovellusta siten, että linkin avaa mobillilaitteen tai tietokoneen internetselaimessa (Chrome, Firefox tai Safari). Luentotallenne on katsottavissa kyseisen luennon jälkeen kahden viikon ajan edellä mainitun linkin takana.

Luentosarjan järjestävät Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) ja Turun kaupunginkirjasto. Tutkimushankkeessa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.

Luentosarja on osa Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa. Lisätietoa juhlavuodesta ja sen tapahtumista löytyy täältä.

Turun pääkirjaston Studion tapahtumat järjestetään koronarajoitukset ja turvavälit huomioiden. Tilan osallistujamäärä on rajattu 30 henkilöön. Mukaan voi tulla vain yhdelle tai kaikille luennoille osallistujamäärän rajoitukset huomioiden. Ei ilmoittautumista (huom. Turun yliopiston opiskelijoille on erillinen kurssi-ilmoittautuminen, ks. alla).

 

Aikataulu

I) Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella?
Professori Kaisa Herne ja tutkijatohtori Esa Palosaari, Tampereen yliopisto
To 8.10.2020, klo 18-19
Facebook-tapahtuma

II) Kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset
Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli ja projektitutkija Vesa Koskimaa, Åbo Akademi
15.10.2020, klo 18-19
Facebook-tapahtuma

III) Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida demokraattisessa päätöksenteossa?
Professori Maija Setälä, Turun yliopisto
To 22.10.2020, klo 18-19
Facebook-tapahtuma

IV) Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
To 29.10.2020, klo 18-19
Facebook-tapahtuma

V) EU:n pitkät tähtäimet
Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
To 5.11.2020, klo 18-19
Facebook-tapahtuma

VI) Yhteisluominen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää ja tutkija Matti Salo, Luonnonvarakeskus, suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja erikoissuunnittelija Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
To 12.11.2020, klo 18-19
Facebook-tapahtuma

 

Lisätietoa opiskelijoille

Turun yliopiston opiskelijat voivat korvata sarjalla valtio-opin syventäviä opintoja (2+2 op) opintojaksosta ”VALT6300 S1.3 Kestävän tulevaisuuden politiikka”. Suoritustapana on luentosarjalle osallistuminen (etänä tai paikan päällä) ja oppimispäiväkirja (2 op). Lisäksi opiskelija voi syventyä johonkin luentojen aiheista ja laatia siitä esseen (2 op). Lisätietoa kurssista löytyy opinto-oppaasta (> VALT6300-3001 S1.3 Kestävän tulevaisuuden politiikka / Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan). Kurssille tulee ilmoittautua 8.10.2020 mennessä Maija Setälälle osoitteeseen maiset(at)utu.fi.

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat korvata sarjalla 3 op valtio-opin aineopintojen jaksoista POLVOA31 tai POLVOA43 tai syventävien jaksoista POLVOS23 tai POLVOS26 kirjoittamalla 8-10 sivun (1½ riviväli, fontti 12) oppimispäiväkirjan, jossa tarkastellaan vähintään neljää kuudesta luennosta. Oppimispäiväkirja tulee palauttaa Tapio Rauniolle tapio.raunio(at)tuni.fi marraskuun loppuun mennessä.