Studia generalia | Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan 2020

Miten tulevat sukupolvet otetaan huomioon päätöksenteossa? Entä miten ympäristö huomioidaan? Miten kansalaiset voivat osallistua huomisen huomaavassa demokratiassa?

Kaikille avoin Studia generalia -luentosarja pidettiin 8.10.12.11.2020 Turun pääkirjaston Studiossa ja verkossa. Linkit luentotallenteisiin löytyvät alta.

Luentosarjan järjestävät Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -tutkimushanke ja Turun kaupunginkirjasto. Sarja oli osa Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoa. Lisätietoa juhlavuodesta ja sen tapahtumista löytyy täältä.

 

Aikataulu

I) Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella?
Professori Kaisa Herne ja tutkijatohtori Esa Palosaari, Tampereen yliopisto
To 8.10.2020, klo 18-19
(Luentotallenne oli katsottavissa 22.10.2020 saakka)

II) Kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset
Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli ja projektitutkija Vesa Koskimaa, Åbo Akademi
15.10.2020, klo 18-19
(Luentotallenne oli katsottavissa 29.10.2020 saakka)

III) Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida demokraattisessa päätöksenteossa?
Professori Maija Setälä, Turun yliopisto
To 22.10.2020, klo 18-19
(Luentotallenne oli katsottavissa 5.11.2020 saakka)

IV) Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
To 29.10.2020, klo 18-19
Luentotallenne oli katsottavissa 12.11.2020 saakka)

V) EU:n pitkät tähtäimet
Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
To 5.11.2020, klo 18-19
Luentotallenne (katsottavissa 19.11.2020 saakka)

VI) Yhteisluominen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää ja tutkijat Harri Hännen ja Matti Salo, Luonnonvarakeskus sekä suunnittelujohtaja Heikki Saarento, erikoissuunnittelija Timo Juvonen, erikoissuunnittelija Lasse Nurmi, suunnittelija Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
To 12.11.2020, klo 18-19
Luentotallenne (katsottavissa 26.11.2020 saakka)
Ks. myös luentoa taustoittava kirjoitus ”Virkistysalueet luonnonvarojen käytön ja luonnonarvojen suojelun sillanrakentajina” (TS 11.11.2020).

 

Lisätietoa opiskelijoille

Turun yliopiston opiskelijat voivat korvata sarjalla valtio-opin syventäviä opintoja (2+2 op) opintojaksosta ”VALT6300 S1.3 Kestävän tulevaisuuden politiikka”. Suoritustapana on luentosarjalle osallistuminen (etänä tai paikan päällä) ja oppimispäiväkirja (2 op). Lisäksi opiskelija voi syventyä johonkin luentojen aiheista ja laatia siitä esseen (2 op). Lisätietoa kurssista löytyy opinto-oppaasta (> VALT6300-3001 S1.3 Kestävän tulevaisuuden politiikka / Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan). Kurssille tulee ilmoittautua 8.10.2020 mennessä Maija Setälälle osoitteeseen maiset(at)utu.fi.

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat korvata sarjalla 3 op valtio-opin aineopintojen jaksoista POLVOA31 tai POLVOA43 tai syventävien jaksoista POLVOS23 tai POLVOS26 kirjoittamalla 8-10 sivun (1½ riviväli, fontti 12) oppimispäiväkirjan, jossa tarkastellaan vähintään neljää kuudesta luennosta. Oppimispäiväkirja tulee palauttaa Tapio Rauniolle tapio.raunio(at)tuni.fi marraskuun loppuun mennessä.