Studia Generalia 2020 luentosarja | Näkökulmia pitkäjänteisempään politiikkaan

Miten tulevat sukupolvet otetaan huomioon päätöksenteossa? Entä miten ympäristö huomioidaan? Miten kansalaiset voivat osallistua huomisen huomaavassa demokratiassa? Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeen tutkijat kertovat ja keskustelevat hankkeen tuloksista.

Syksyn 2020 Studia generalia -luentosarja järjestetään Turun pääkirjaston Studiossa torstaisin 8.10.-12.11.2020, klo 18-19.

I) Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella? Professori Kaisa Herne ja tutkijatohtori Esa Palosaari, Tampereen yliopisto
To 8.10.2020, klo 18-19

II) Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa. Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
15.10.2020, klo 18-19

III) Kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset. Tutkimusjohtaja Lauri Rapeli ja projektitutkija Vesa Koskimaa, Åbo Akademi
To 22.10.2020, klo 18-19

IV) Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida demokraattisessa päätöksenteossa? Professori Maija Setälä, Turun yliopisto
To 29.10.2020, klo 18-19

V) EU:n pitkät tähtäimet. Professori Henri Vogt, Turun yliopisto
To 5.11.2020, klo 18-19

VI) Yhteisluominen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa. Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää ja tutkija Matti Salo, Luonnonvarakeskus, suunnittelujohtaja Heikki Saarento ja erikoissuunnittelija Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto
To 12.11.2020, klo 18-19

Yhteistyössä Turun kaupunginkirjasto ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston PALO-tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus.