STN-seminaari | Suomen luonnonvarat tulevaisuudessa

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) luonnonvarojen käyttöä ja hallintaa tutkivat ohjelmat järjestivät 9.11.2018 klo 9-16 Suomen luonnonvarat tulevaisuudessa: kohtaavatko tarjonta, kysyntä ja hallinta? -seminaarin Helsingissä.

Seminaarin lähtökohtana olivat kansalliset tarkastelut kuten ministeriöiden (YM, MMM ja TEM) luonnonvaroja koskevat strategiat ja linjaukset. Tarkoituksena on valottaa miten Suomen luonnonvarojen tarjonta voi kehittyä eri tulevaisuusskenaarioissa, pohtia miten globaali kysynnän kehitys vaikuttaa Suomen luonnonvarojen käyttöön ja miten hallinnan vaatimukset muuttuvat ja kuinka hallinta voi reagoida eri skenaarioissa.

PALO-hankkeen näkökulman seminaarissa esitti Eija Pouta aiheesta ”Miten vastataan pitkäjänteisyyden vaatimuksiin luonnonvarojen hallinnassa?”.

Lue seminaarista lisää täällä ja lataa Eija Poudan esitysmateriaalit tästä.