Etsimme tutkimusavustaa/projektitutkijaa

AJANKOHTAISTA | 3. TOUKOKUUTA  2019

Turun yliopiston filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksella on haettavana tutkimusavustajan tai projektitutkijan määräaikainen työsuhde ajaksi 1.8.2019–31.12.2019. Aloitusajankohta on neuvoteltavissa.

”Participation in Long-Term Decision-Making” PALO on monitieteinen tutkimushanke, jossa ovat mukana Turun ja Tampereen yliopistot, Åbo Akademi ja Luonnonvarakeskus. Tieteenaloista edustettuina ovat politiikan tutkimus, hallinnon tutkimus, filosofia, taloustiede, psykologia ja ympäristötiede. Nelivuotista hanketta (2017–2021) rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Tutkimme PALO:ssa lyhytjänteisyyden ongelmaa julkisessa päätöksenteossa. Kysymme esimerkiksi, miten ja miksi tulevaisuuden ja myös tulevien sukupolvien intressit tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa ja miten demokraattisia instituutioita voidaan kehittää siten, että päätöksenteko kestää mahdollisimman hyvin aikaa. Kehitämme deliberatiivisia eli puntaroivan keskustelun käytäntöjä ratkaisuna lyhytjänteisyyden ongelmaan. Lisätietoja löydät nettisivultamme http://www.paloresearch.fi.

Tutkimusavustaja/projektitutkija työskentelee hankkeessa osana valtio-opin oppiainetta. Tehtävä sisältää tutkimuksessa avustamista sekä hankkeen vuorovaikutus- ja viestintätehtäviä. Projektitutkijan nimekettä käytetään, mikäli tehtävään valitulla on maisterin tutkinto.

Arvostamme
– kiinnostusta PALO:n tutkimusteemoihin ja tiedeviestintään
– pitkälle edenneitä yhteiskuntatieteiden opintoja (tutkimusavustaja) tai yhteiskuntatieteiden ylempää korkeakoulututkintoa ja menetelmäosaamista (projektitutkija)
– kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
– viestintätaitoja (hyvät kirjoitus- ja editointitaidot, sosiaalisen median osaaminen, taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien hallinta)
– sujuvaa suomen ja englannin suullista ja kirjallista osaamista

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan 1-2 mukaan nimikkeestä riippuen, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1.848,79-2.033,29 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 16.5.2019 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa  https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat. Haastattelut pidetään 22.-24.5.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa projektikoordinaattori Mari Taskinen 040 702 0718, mjtask@utu.fi. Hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Auli Kultanen-Leino 050 570 7106, aukulta@utu.fi.