Deliberaatiota, dialogia vai molempia? Kansalaiskeskustelu esimerkkinä uusista osallistumismalleista

AJANKOHTAISTA | 25. TOUKOKUUTA 2018

Kansalaisten uudet osallistumiskeinot ovat herättäneet viime aikoina vilkasta keskustelua niin päättäjien kuin tutkijoidenkin tahoilla. Huomio on kohdistunut erityisesti kansalaiskeskustelun tilaan, johon ratkaisuiksi on tarjottu osallistumismahdollisuuksien lisäämistä dialogin ja deliberaation keinoin.

Harri Raisio, Mikko Rask ja Maija Jäske pohtivat 24.5.2018 ilmestyneessä Politiikassa.fi -kirjoituksessaan deliberaation ja dialogin yhtäläisyyksiä ja eroja. Heidän mukaansa deliberaatio ja dialogi eroavat toisistaan, mutta ne tulisi nähdä osana laajempaa demokraattista järjestelmää eikä vaihtoehtoisina osallistumisen tapoina.

Kirjoituksessa tuodaan esiin myös uusien osallistumismallien mahdollisia kehityssuuntia. Yhtenä esimerkkinä deliberatiivista toimintamalleista kirjoittajat tuovat esiin PALO-hankkeessa toteutettavan kansalaiskeskustelun.

Lue kirjoitus kokonaisuudessaan täältä.