Vierailublogi: Maija Jäske | Puntaroiva kansalaiskeskustelu tuottaa harkitumpia kuntalaismielipiteitä – verkossa ja vieretysten

BLOGI | 31. ELOKUUTA 2020

”Miten saataisiin mahdollisimman monen asukkaan asiantuntemus kerättyä ja tiivistettyä sellaiseen muotoon, että se olisi helposti hyödynnettävissä päätöksenteossa? Millä tavalla saataisiin mukaan myös ne ryhmät, joiden ääni ei kuulu perinteisissä kuulemis- ja asukastilaisuuksissa?”

Maija Jäske kirjoittaa Kuntademokratiaverkoston blogissa puntaroivista kansalaiskeskusteluista ja miten niitä voitaisiin hyödyntää kuntapolitiikassa.

Lue blogi