Politiikasta: Lauri Rapeli & Vesa Koskimaa | Kansalaisten, päättäjien ja politiikan aikajänteet Suomessa

BLOGI | 2. TOUKOKUUTA 2019

Lauri Rapeli ja Vesa Koskimaa pohtivat Politiikasta-kirjoituksessaan kansalaisten ja päättäjien aikajänteitä Suomessa. Alustavien tutkimustulosten mukaan poliittinen eliitti on kansaan verrattuna enemmän tulevaisuuteen suuntautunut niin yleiseltä kuin poliittiselta aikakäsitykseltään. Havaintojen perusteella voisi ajatella, että Suomessa kyetään hyvin ottamaan huomioon tulevaisuuden suuret haasteet, koska päättäjämme ovat pitkäjänteisiä ja tulevaisuuteen suuntautuneita.

Tutkimustulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että politiikka on Suomessa varsin lyhytjänteistä. Syyt tähän löytyvät rakenteista. Politiikan aikajännettä lyhentävät erityisesti edustuksellisen demokratian perusprosessit, epätäydellinen informaatio ja organisoitunut edunvalvonta. Nämä tekijät vaikeuttavat monimutkaisten tulevaisuuden haasteiden ratkaisemista nykymallisessa edustuksellisen demokratian järjestelmässä.

Teksti on osa Ratkaisuja vaalikaudet ylittävään politiikkaan -sarjaa, joka pohjaa PALO:n vuoden 2019 studia generalia -luentoihin.

Lue kirjoitus täällä.