Deliberativiisen demokratian teoriaa ja käytäntöä käsiteltiin tutkijoiden kesäkoulussa

AJANKOHTAISTA | 2. HEINÄKUUTA 2018

Turun yliopiston ja Åbo Akademin koordinoima Demokratian tutkimuksen keskus FinDem, Canberran yliopiston Deliberativiisen demokratian ja globaalin hallinnan keskus ja PALO-hanke järjestivät 27.-29. kesäkuuta 2018 Turussa Deliberatiivisen demokratian kesäkoulun.

Kesäkoulu keskittyi siihen, miten deliberatiivinen eli puntaroiva demokratia voisi auttaa edustuksellista ja suoraa demokratiaa ja miten sen periaatteita voitaisiin soveltaa käytännössä. Tilaisuuden pääpuhujinä olivat demokratian ja politiikan tutkimuksen huippunimet David Farrell (University College Dublin), John Gastil (Penn State University) ja John Dryzek (University of Canberra). Tapahtumaan osallistui yli 60 tutkijaa heistä suurin osa väitöskirjaansa tekeviä nuoria tutkijoita.

 

David Farrell kertoi edustuksellisen ja deliberatiivisen demokratian yhdistämisestä Irlannissa, missä kansalaiset ovat voineet osallistua lainsäädännön valmisteluun kansalaiskokouksessa (Citizens’ Assembly) ja perustuslakikokouksessa (Constitutional Convention, 2012-2014).

 

John Gastil luennoi Yhdysvaltojen Oregonissa käytössä olevasta Kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmästä (Citizens’ Initiative Review CIR).

 

John Dryzekin luento käsitteli deliberatiivisen demokratian teoriaa ja käytäntöä.

 

Kesäkoulussa oli mukana yli 60 tutkijaa eri puolilta maailmaa.

Kuvat: Daniel Joas