Mustasaaren kansalaisraati

FI | SV

Kansalaisraadin julkilausuma


Puntaroivat kansalaisraadit äänestäjien apuna

Kansanäänestyksissä kansalaiset voivat kokea, että äänestyskysymyksistä on vaikea saada luotettavaa tai puolueetonta tietoa. Tutkimuksissa on havaittu, että kansanäänestysvaihtoehtoja arvioiva kansalaisraati tarjoaa mahdollisen ratkaisun tietoympäristön haasteisiin kansanäänestyksissä.

Kansalaisraadissa tavalliset kansalaiset keskustelevat kansanäänestyksen kohteena olevasta kysymyksestä. Kansalaiset kutsutaan keskusteluun satunnaisesti. Raati kuulee asiantuntijoita sekä eri näkökantojen puolestapuhujia, ja osallistujille jaetaan keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia. Kansalaisraati laatii julkilausuman, joka sisältää asiakysymyksen tosiasiat sekä olennaisimmat ja luotettavimmat perustelut puolesta ja sitä vastaan. Kansalaisraadin loppulausuma jaetaan kaikille äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä. Siten äänestäjät voivat hyödyntää raadin pohdintoja oman äänestyspäätöksensä tukena.

Joissakin paikoissa tällaiset kansalaisraadit ovat osa demokraattista päätöksentekoprosessia. Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa on jo vuodesta 2010 ollut käytössä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmä, jossa kansalaisraadit arvioivat kansalaisaloitteita ennen kansanäänestyksiä. Oregonin käytäntöä koskevat tutkimukset osoittavat, että äänestäjät luottavat kansalaisraateihin ja pitävät niiden tuottamaa tietoa hyödyllisenä. Ne antavat äänestäjille valmiuksia tietopohjan laajentamiseen sekä poliittisen kannan puntarointiin.

Lisätietoja kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmästä löytyy täältä.

Puntaroivista kansalaisraadeista kerrotaan lisää alla olevassa videossa.

 

 

Mustasaaren kansalaisraati

Turun yliopiston  ja Åbo Akademin tutkijat kokeilivat helmikuussa 2019 Mustasaaressa kansalaisraatia ennen neuvoa-antavaa kuntaliitoskansanäänestystä. Raadissa seuratiin Oregonissa kehitettyä kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmää.

Mustasaaren kansalaisraatiin kutsuttiin tammikuussa Väestörekisterikeskuksen otannalla 1 400 satunnaisesti valittua mustasaarelaista, joista raatiin haki 73 henkilöä (noin 5 % kutsutuista). Heistä mukaan valittiin 24 henkilöä siten, että kokoonpano vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla Mustasaaren väestöä pienoiskoossa kielen, iän, sukupuolen, asuinpaikan ja kuntaliitosta koskevan kannan suhteen. Osa valituista ei vastannut valintakutsuun ja osa jäi pois esimerkiksi aikatauluesteiden takia, ja heidän tilalleen valittiin mahdollisimman samanlaiset henkilöt. Monivaiheisen valintamenettelyn jälkeen raadin osallistujamääräksi vahvistui 21 henkilöä.


Kansalaisraadin kulku

Mustasaaren kansalaisraati järjestettiin Mustasaaren virastotalon valtuustosalissa 9.-10. ja 16.-17. helmikuuta. Raati toimi kaksikielisesti ruotsiksi ja suomeksi, ja sen tehtävänä oli laatia julkilausuma Mustasaaren ja Vaasan mahdollisen kuntaliitoksen keskeisimmistä tosiasioista ja tärkeimmistä perusteluista kuntaliitoksen puolesta ja vastaan.

Ensimmäisenä raativiikonloppuna osallistujat hankkivat kuntaliitokseen liittyvää tietoa. Raati kuuli neljää poliitikkoa ja kuutta asiantuntijaa, ja osallistujille jaettiin keskustelujen pohjaksi myös erilaista materiaalia. Tämän jälkeen raati arvioi hankkimansa tietoa siitä näkökulmasta, olivatko kuntaliitosta koskevat väitteet äänestäjille olennaista tietoa ja luotettavia. Toisena viikonloppuna raati kehitteli ja täydensi väitteitä, ideoi uusia sekä muotoili tämän pohjalta julkilausuman.

Ruotsiksi ja suomeksi laaditussa julkilausumassa ei oteta kantaa siihen, miten kansanäänestyskysymyksessä tuli äänestää, vaan tarkoituksena on auttaa äänestäjiä tekemään harkittuja äänestyspäätöksiä monimutkaisessa ja kauaskantoisessa kuntaliitoskysymyksessä.

Kansalaisraadin julkilausuma postitettiin kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille 21.2.2019.  Julkilausuma on saatavilla myös täällä.

Raadin aikataulu kuultuine asiantuntijoineen ja poliitikkoineen löytyy täältä. Yleisöllä ja medialla oli mahdollisuus seurata raadin asiantuntijakuulemista 10. helmikuuta ja medialla myös poliitikkojen alustavia puheenvuoroja ja kysymys- ja vastauspaneelia 9.-10. helmikuuta. Muut raadin osiot (kuten keskustelut ja pienryhmät) eivät olleet avoimia.

Medialle

 

 

 

 

Raadin järjestäjät

Mustasaaren kansalaisraadin järjestivät Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat osana Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making – PALO) -tutkimushanketta. Kansalaisraati toteutettiin tutkimushankkeen julkisella rahoituksella, jonka on myöntänyt Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero 312671). Mustasaaren kunta tai Vaasan kaupunki eivät osallistuneet raadin toteutukseen.

 

Lisätiedot:

Professori Maija Setälä, Turun yliopisto, maija.setala(at)utu.fi


Lisää aiheesta:

Kansalaisraati lisää osallistumisen keinoja (Chydenius 30.5.2019).
”Once in a lifetime” – osallistujien kokemuksia Mustasaaren kansalaisraadista (Turun yliopisto, ajankohtaista 15.3.2019)
Maija Setälä: Citizens’ Initiative Review and Finnish local politics (Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimuksen STN blogi 15.3.2019)
Inför folkomröstningen i Korsholm: Statistiken talar för jämnt resultat (Vasabladet 15.3.2019, tilaajalle)
Citizens’ Initiative Review amidst linguistic division and issue polarization: The case of Korsholm (paloresearch.fi blogi 12.3.2019)
Medborgarrådet i Korshom är klara med sitt arbete (Yle Vega Österbotten 26.2.2019).
Medborgarrådet: 21 slumpmässigt valda korsholmare bakom utlåtandet (Yle Nyheter TV-nytt 25.2.2019, 19:07-20:36).
Aktuellt 17: ett unikt medborgarråd har fått säga sitt i fusionsfrågan. (Yle Vega Österbotten 25.2.2019, 14:29–21:09).
Storleken på staden har betydelse men samtidigt fungerar kommunen bra nu – Korsholms medborgarråd gav sitt utlåtande (Svenska Yle 25.2.2019).
Här är medborgarrådets utlåtande om fusionsavtalet (Vasabladet 25.2.2019, tilaajalle)
Rådet har sagt sitt – nu får Korsholmarna utlåtandet hemskickat (Vasabladet 25.2.2019, tilaajalle)
”Ihmisiä on hyvin helppo pelotella muutostilanteessa” – Mustasaaren kansalaisraati julkisti oman yhteenvetonsa kuntaliitosasiasta äänestäjien käyttöön (Pohjalainen 25.2.2019, tilaajalle)
Mustasaaren kansalaisraati: Liitoksena plussana suurempi koko, miinuksena epävarmuus ruotsin kielen asemasta ja lähidemokratiasta (Kuntalehti 25.2.2019).
Mustasaaren kansalaisraati julkisti julkilausumansa: Näillä kuudella väitteellä kannatetaan ja vastustetaan kuntaliitosta (Pohjalainen 25.2.2019)
Mustasaaren kansalaisraadin työ päätökseen – julkilausuma postitettu kaikille mustasaarelaisille äänioikeutetuille (Turun yliopisto, mediatiedote 25.2.2019)
Många korsholmare har fått en enkät om fusionen – det handlar om forskning (Vasabladet 20.2.2019, tilaajalle)
Uusi vaikuttamisen tapa testissä Mustasaaressa – kansalaisraati arvioi kuntaliitoksen hyviä ja huonoja puolia (Kuntalehti 19.2.2019).
Medborgarrådet har jobbat färdigt – ger utlåtande om en vecka (Vasabladet 18.2.2019, tilaajalle)
Medborgarrådet i Korsholm: Medlemmars bindningar väcker diskussion (Vasabladet 12.2.2019, tilaajalle)
Språk, ekonomi och demokrati – Korsholms medborgarråd tentade politiker och experter om fusion med Vasa (Svenska Yle 10.2.2019).
Experter svarade på medborgarrådets frågor om fusionavtalet mellan Vasa och Korsholm (Vasabladet 10.2.2019, tilaajalle)
Politikerna fick svara på medborgarnas frågor (Vasabladet 10.2.2019, tilaajalle)
Mustasaaren kansalaisraati grillasi poliitikkoja: Mihin perustuu väite, että Vaasasta ei saa palvelua ruotsin kielellä? (Pohjalainen 10.2.2019, tilaajalle)
Politikerna lade korten på bordet om fusionsavtalet mellan Vasa och Korsholm (Vasabladet 9.2.2019, tilaajalle)
Korsholmarna får vägledning inför folkomröstningen: Medborgarråd ger utlåtande om fusionsförslaget (Vasabladet 8.2.2019, tilaajalle).
Mustasaaren kansalaisraati koottu ja aloittaa työnsä (Yle 8.2.2019).
Mustasaaren kansalaisraati aloittaa urakkansa: suomenkielisten määrä raadissa on yllätys (Pohjalainen 4.2.2019, tilaajalle)
Stort intresse för medborgarpåverkan i Korsholm – Professor: ”En unik möjlighet (Vasabladet 4.2.2019, tilaajalle)
Turun yliopisto ja Åbo Akademi kokeilevat uudenlaista kansalaisdemokratian muotoa – malli otettu Yhdysvalloista (Turun Sanomat 4.2.2019)
Uutta kansalaisvaikuttamisen muotoa kokeillaan kunnallisen kansanäänestyksen yhteydessä Mustasaaressa 
(Turun yliopisto, mediatiedote 4.2.2019)
Q&A Mustasaaren kansalaisraadin kutsukirjeen saaneille (paloresearch.fi  – päivitetty 23.1.2019)
Korsholmarna ska få argument för och emot fusion hem på posten – oklart om det kan tina upp klimatet (Svenska Yle 17.1.2019).
Toisena Euroopassa: Mustasaarelaiset ovat saaneet kutsun kansanäänestyksen vaihtoehtoja arvioivaan kansalaisraatiin (Pohjalainen 10.1.2019, tilaajalle)
Mustasaaressa kootaan kansalaisraati punnitsemaan Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitosta (Yle 4.1.2019).
Kansalaisraati pohtimaan kansanäänestyskysymystä Mustasaaressa (Paloresearch.fi, ajankohtaista 4.1.2019)
Forskare välkomnar rådgivande folkomröstning: ”Tvingar politiker att reagera på resultatet (Vasabladet 27.12.2018, tilaajalle)
Kansalaisraadeista apua kansanäänestysten ongelmiin (Turun Sanomat 26.6.2018)
PALO Perspectives: Puntaroituja päätöksiä – mitä on puntaroiva kansalaiskeskustelu? (video)