Politiikkasuositukset

AKTIIVINEN KANSALAISOSALLISTUMINEN VOI PARANTAA PÄÄTÖKSENTEON LAATUA

Päätöksentekoon kytkettynä kansalaisosallistuminen auttaa päättäjiä tekemään harkittuja ja eri näkökulmat monipuolisesti huomioonottavia päätöksiä. Kansalaisilla on usein päättäjiä paremmat tiedot heidän arkeaan läheisesti koskettavista asioista. Huomioimalla ne jo valmisteluvaiheessa voidaan parantaa päätösten laatua.

Lue koko Policy Brief:

PALO Policy Brief 1/2019

 

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit

Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit esittelevät ilmiölähtöisesti koko strategisen tutkimuksen kirjon vuonna 2019. Kortit tarjoavat tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja auttavat löytämään asiantuntijoita, joilla on uusin tutkimustieto ja siihen perustuvia politiikkasuosituksia yhteiskuntamme ajankohtaisiin kysymyksiin. Katso kaikki ratkaisukortit täältä.

PALOn ratkaisut: